Dziś w Dużej Auli Uniwersytetu Wileńskiego gospodarz i organizator spotkania zespół muzyki ludowej „Jaunimelis” oraz szczególnie gorąco przyjmowani goście – uczestnicy świetnego zespołu tańców narodowych „Dancis" Uniwersytetu Łotwy, rozpoczęli pierwszy dzień muzyczno – tanecznych spotkań w ramach VI Republikańskiego Święta – festiwalu "Universitas Vilnensis 2015”.

Tegoroczny Festiwal  jest poświęcony 25. leciu odzyskania niepodległości oraz kolejnej rocznicy powołania Uniwersytetu Wileńskiego.

Jutro w drugim dniu Święta w koncercie wezmą udział ww. zespoły, a także szereg innych z wyższych uczelni kraju, w związku z czym reportaż zostanie uzupełniony kolejnymi nagraniami.

Swoistością tego święta młodości i wiosennej radości, sprzyjającego promocji najlepszych wzorów kultury, wymianie doświadczeń, zawieraniu znajomości i kształtowaniu zaangażowanych obywatelskich postaw wśród studiującej młodzieży - jest jego autentyczność. Zorganizowane wysiłkiem zespołu "Jaunimelis", Uniwersytetu Wileńskiego i gości święta, na szczęście, nie zostało jeszcze dostrzeżone przez polityków oraz  urzędników, i nie jest jeszcze wykorzystywane dla ich nieszczerej reklamy. I dlatego jest świeże, miłe i budujące, zapraszając na kolejne spotkanie za rok.

Na zdjęciach: tańczą zespół „Dancis" i „Jaunimelis”; organizatorzy festynu i kierownicy uczestniczących zespołów.

Filmy video: fragmenty koncertu.