Dziś dużą salę Wileńskiego Muzeum Sztuki Stosowanej szczelnie wypełnili historycy oraz miłośnicy historii Litwy. Zebranym została przedstawiona świeżo wydana na Uniwersytecie Kłajpedzkim książka „Lenkijos pilietinių karų istorija“ (Historia wojen domowych w Polsce).

Mimo, że w tytule jest wymieniona Polska, treść książki dotyczy historii i wydarzeń w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w wieku XVII i w szczególności związanych ze zwalczaniem powstania kozaków pod przywództwem Bohdana Chmielnickiegio w latach1648–1651. Zresztą nie tylko.

Wydana po włosku w roku 1671 książka księdza i dyplomaty Michele Bianchi „Historia delle Guerre civili di Polonia“ zawiera szereg innych wątków litewskich – niezwykle interesujących czy wręcz nieznanych, opisanych piórem świadka tych wydarzeń, który w latach 1647 – 1651 był sekretarzem u nuncjusza papieskiego w Warszawie.

Ukazanie się tej książki w języku litewskim, o której istnieniu na Litwie jak dotychczas nie było wiadomo, stało się możliwe dzięki współpracy samorządów Pjeve d’Alpago we Włoszech i Kalwaryjskiego rejonowego na Litwie oraz inicjatywie prof. Guido Michelini z Parmo i jego małżonki tłumaczki Birutė Žindžiūtė – Michelini, jak też historyków i wydawnictwa z Uniwersytetu w Kłajpedzie.

Występujący na spotkaniu promocyjnym, w tym prof. Antanas Tyla, podkreślali unikalność dzieła oraz jego walory poznawcze i wychowawcze, w którym  autor nie tylko opisuje wydarzenia inspirowane przez ludzi, ale też daje im moralną ocenę.

W spotkaniu wziął udział i przemawiał ambasador Włoch Renato Maria Ricci.

Na zdjęciach: pozdrowienie od samorządowców Kalwarii dla prof. Guido Michelini; książka „Lenkijos pilietinių karų istorija“.