2014 05 15 Vilniaus universiteto dainų ir šokių ansamblio koncertas - gegužinė.