W dnia 12 – 14 października br. odbyło się w Grodnie Pierwsze Narodowe Forum „Muzea Białorusi”, celem którego było propagowanie i popieranie rozwoju muzealnictwa na Białorusi, popularyzacja wśród ludności idei zachowania zabytków kultury dla przyszłych pokoleń oraz wsparcie twórczych inicjatyw pracowników muzeów.

Było to niezwykle interesujące i wielowątkowe spotkanie , na które złożyły się liczne ekspozycje, naukowo – praktyczne seminaria, tematyczne okrągłe stoły, wycieczki oraz obszerny program kulturalny.

W czasie Forum został podsumowany konkurs „Muzea Białorusi – w trzecim tysiącleciu”, a zwycięzcom wręczono nagrody.
W forum wzięli udział liczni goście zagraniczni z Austrii, Czech, Hiszpanii, Litwy, Niemiec, Polski, Rosji i Ukrainy.
Nasz kraj reprezentowali na Forum dyrektor  Pałacu Wielkich Książąt Litewskich Vydas Dalinskas, który wystąpił również w roli eksperta, oraz Vytas Rutkauskas, dyrektor Muzeum Ogińskich w Retavie.

Otwarcia Forum dokonał minister kultury Białorusi Paweł Łatuszka.

Z okazji otwarcia Forum jego organizatorzy wręczyli uczestnikom spotkania  wydanie, zawierające krótki opis wszystkich muzeów Białorusi w językach białoruskim, angielskim i rosyjskim.

Na zdjęciach: logo Forum; wydanie z opisem muzeów Białorusi; w przerwie obrad Forum.