Dziś Pałac Wielkich Książąt Litewskich rozpoczął oficjalnie współpracę z  Muzeum zespołu zamkowego w Mirze, jednym z najpotężniejszych i najlepiej zachowanych zamków na terytorium historycznego WKL. Sfinalizowana dziś, dotychczas nie formalna wieloletnia współpraca, była wręcz nieodzowna i  jak najbardziej naturalna, wynikająca ze wspólnej  historycznej państwowości i podobnych losów.

Po zawarciu umowy dyrektor Muzeum zespołu zamkowego w Mirze dr Olga Popko wygłosiła obszerny ilustrowany referat, przedstawiając historię i stan obecny zamku w Mirze, który od roku 2000 znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO.

W uroczystości zawarcia Umowy o współpracy między zespołami Pałacu Wielkich Książąt Litewskich i Muzeum Zespołu Zamkowego w Mirze, wobec licznie zgromadzonych Wilnian i gości stolicy, oprócz dyrektorów dr Olgi Popko i dr Vydasa Dolinskasa, uczestniczyli także ambasador Litwy na Białorusi Evaldas Ignatavičius oraz ambasador Białorusi na Litwie Aleksander Korol.

Na zdjęciach: referat wygłasza dr Olga Popko; dyrektorzy dr Olga Popko i dr Vydas Dolinskas podpisują umowę.

Film: