10 i 11 października w Wilnie  odbyła się XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Wielkie Księstwo Litewskie w XVIII wieku: państwo, kultura, edukacja, poświęcona 240. rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej.

Był to prawzór pierwszej  w Europie świeckiej władzy oświatową o charakterze współczesnego ministerstwa, której odrębne struktury w Wielkim Księstwie Litewskim  i w Polsce za ponad dwadzieścia lat działalności zostawiły po sobie rzesze oświeconych obywateli, dorobek i tradycje, odbicie  których pozytywnie rzutuje na współczesny system oświaty i nauki.

W Konferencji uczestniczyli naukowcy z Litwy, Białorusi i Polski, którzy w ciągu dwóch dni wygłosili szereg interesujących referatów, nawiązujących do powołania, działalności i dorobku Komisji oraz innych historycznych wydarzeń z tamtego okresu.

Białoruś na konferencji reprezentowali dr Andrei Maciuk (Minsk), dr Irina Kiturka (Grodno) oraz dr Valentin Golubev (Minsk).

Filmy:

Fragment referatu dr Valentina Golubeva (Minsk)Fragment referatu dr Iriny Kiturka (Grodno)