Negaila man laimingo ryto,

 Kursai praėjo jau seniai,

Tik laiko veltui pražudyto

 Man gaila, gaila amžinai.

Man gaila tų dienų jaunystės,

Kurios praslinko be naudos,

Paliko man lyg gelį vysti,

O pačios negrįš niekados...

A. (Antanas Juknevičius)

Jaunimo draugas, 1929, nr. 6-7, p. 12.

Antanas Juknevičius. Atsiminimai. Lietuvos nacionalinis muziejus. Vilnius, 2016.