…Społeczeństwo dojrzałego narodu winno być jak rozwarty szeroko wachlarz. Niewątpliwie tak. Dodałbym od siebie, że im więcej ponad 180 stopni rozwarcia tego wachlarza, tym więcej świadczy o dojrzałości, dynamice, a więc i bogactwie myśli społeczeństwa. Podczas gdy zwinięty w mocnej garści robi wrażenie raczej krótkiej pałki.  Józef Mackiewicz. Kompleks niemiecki. Kultura, 1956

Katechizm Mikalojusa Daukšy – trzecia wystawy na 700. narodziny Wilna Drukuj
Autor: Ryšard Maceikianec   
Sobota, 25 stycznia 2020

Wczoraj w Wileńskiej Galerii Obrazów została otwarta wystawa jedynego znanego na świecie egzemplarza Katechizmu Mikalojusa Daukšy, będącego w posiadaniu Uniwersytetu Wileńskiego.

Jest to już trzecia wystawa w ramach przygotowań do obchodów 700. lecia narodzin Wilna, a Katechizm Mikalojusa Daukšy stał się eksponatem wystawy z tego powodu, ponieważ właśnie tam po raz pierwszy została odnotowana litewska nazwa Wilna.

Otwarciu wystawy towarzyszyła interesująca dyskusja, nawiązująca do historii upowszechniania języka litewskiego i współczesnych dlań zagrożeń.

Symbolicznym znakiem formalnego stosunku do ochrony i upowszechniania języka państwowego była nieobecność na sali przedstawicieli Państwowej Komisji i Inspekcji Języka Litewskiego czy też hurapatriotów, należących do grupy tzw. „obrońców” języka, demonstrujących zazwyczaj swoje rzekomo patriotyczne postawy w przeddzień wyborów czy innych wydarzeń politycznych.

Wystawa potrwa tylko do 31 stycznia.

Na zdjęciach: uczestnicy dyskusji i wystawiony Katechizm Mikalojusa Daukšy.

Film video: fragmenty otwarcia wystawy i dyskusji (ukaże się po opracowaniu).