…Całkowitej prawdy nie zna żaden człowiek na tym świecie. To co my, ludzie, nazywamy „prawdą” jest zaledwie jej szukaniem. Szukanie prawdy jest tylko możliwe w wolnej dyskusji. Dlatego ustrój komunistyczny, który tego zakazuje, musi być siłą rzeczy – wielką nieprawdą. Znalazłszy się tedy w świecie uznającym wolność jednostki i wolność myśli, winniśmy czynić wszystko, aby nie zacieśniać horyzontów myślowych, ale rozszerzać; nie zacieśniać dyskusji, a ją poszerzać. Józef Mackiewicz. Zwycięstwo prowokacji, 1962

Na 80. lecie marszu wojska Republiki Litewskiej na Wilno Drukuj
Autor: Inf. wł.   
Poniedziałek, 28 października 2019

[…] W dniu 28 października wkroczyły do Wilna wojska litewskie i wycofały się zeń wojska sowieckie. […]w chwili obecnej dawna „sprawa Wilna” przeistoczyła się z problematu w dylemat. Prosty i surowy: albo SSRR, albo Litwa. Józef Mackiewicz. Będziemy mówili prawdę. (Gazeta Codzienna 1939 nr 1 (25 listopada)

28 października 1939 wojskowe oddziały Republiki Litewskiej wkroczyły do Wilna, przejmując rządy w stolicy i kończąc dziewiętnastoletni okres polskiej okupacji.

 

Niestety, w ramach tajnego układy Ribbentrop – Mołotow, Litwa wstępowała w okres kolejnych okupacji, które przetrwały aż do roku 1990.

Dziś społeczeństwo Wilna z udziałem wojska, zaznaczając 80. lecie wyzwolenia stolicy, oddało hołd poległym w obronie niepodległości kraju, składając wieńce i kwiaty na kwaterze wojskowej na Rossie.

W uroczystościach wziął udział minister obrony kraju Raimundas Karoblis.

Na zdjęciu: uroczystości na Rossie.

Film video: fragmenty uroczystości