…Genezy koncepcji mojej skłonny jestem dopatrywać się w założeniach politycznych W. Ks. Witolda: obydwa państwa utworzyły wówczas związek, który upodobnić można do dwóch ludzi opartych wzajem plecami, a zwróconych twarzami w przeciwległe strony. Wielkie Księstwo Litewskie na wschód, Korona na zachód. W ten sposób każde z tych państw miało zabezpieczone tyły. Nic oczywiście nie stało na przeszkodzie, aby działać miały, zależnie od okoliczności, w jednym kierunku wspólnie. Józef Mackiewicz. Prawda w oczy nie kole, 2002

Europejskie Dni Dziedzictwa 2019 Drukuj
Autor: Inf. wł.   
Piątek, 20 września 2019

Wczoraj w renowowanym Pałacu Sapiehów na Antokolu w Wilnie po raz dwudziesty szósty zainaugurowano Dni Dziedzictwa Europejskiego w naszym kraju, na treść których złoży się ponad 300 różnego rodzaju imprez, spotkań i wycieczek, mających na celu promowanie dziedzictwa kulturowego.

Zgromadzeni na uroczystości otwarcia uczestniczyli w wycieczce po Pałacu Sapiehów, zwiedzili też przyległy Kościół Pana Jezusa i klasztor Trynitarzy, wybudowane również z fundacji hetmana Wielkiego Księstwa Litewskiego i wojewody Wilna Jana Kazimierza Sapiehy.

Spotkaniu miłośników dziedzictwa narodowego  towarzyszyła grupa muzyczna Subtilu – Z.

Europejskie Dni Dziedzictwa potrwają w całym kraju do 22 września włącznie.

Na zdjęciu: migawki z uroczystości otwarcia Europejskich Dni Dziedzictwa.

Film video: fragmenty uroczystości (ukaże się po opracowaniu).