…Genezy koncepcji mojej skłonny jestem dopatrywać się w założeniach politycznych W. Ks. Witolda: obydwa państwa utworzyły wówczas związek, który upodobnić można do dwóch ludzi opartych wzajem plecami, a zwróconych twarzami w przeciwległe strony. Wielkie Księstwo Litewskie na wschód, Korona na zachód. W ten sposób każde z tych państw miało zabezpieczone tyły. Nic oczywiście nie stało na przeszkodzie, aby działać miały, zależnie od okoliczności, w jednym kierunku wspólnie. Józef Mackiewicz. Prawda w oczy nie kole, 2002

Mityng przeciwko postsowieckiej okupacji Drukuj
Autor: Inf. wł.   
Niedziela, 08 września 2019

5 września na Placu Simonasa Daukantasa przed prezydenturą odbył się mityng protestu wobec osobistych niecnych poczynań mera Wilna  R. Šimašiusa i przyjętych pod jego kierownictwem decyzji, skierowanych na wymazywanie z pamięci narodowej imion bohaterów walk o wolność i niepodległość Litwy.

Uczestnicy mityngu uczestniczyli też w ponownym otwarciu tablicy pamiątkowej, zdjętej w nocy na wskazanie mera, a poświęconej  Jonasowi Noreice - Generałowi Vėtra.

Zgromadzeni na mityngu pt. „Laisvės kovų atminties trynimui ir šliaužiančiai okupacijai – NE!“ przyjęli rezolucję, domagając się ustąpienia ze stanowiska mera R. Šimašiusa  i pociągnięcia do odpowiedzialności innych,  winnych postępującej postsowieckiej okupacji kraju, działaczy.

Na zdjęciu: mityng na placu S. Daukantasa.

Film video: fragmenty mityngu