…Całkowitej prawdy nie zna żaden człowiek na tym świecie. To co my, ludzie, nazywamy „prawdą” jest zaledwie jej szukaniem. Szukanie prawdy jest tylko możliwe w wolnej dyskusji. Dlatego ustrój komunistyczny, który tego zakazuje, musi być siłą rzeczy – wielką nieprawdą. Znalazłszy się tedy w świecie uznającym wolność jednostki i wolność myśli, winniśmy czynić wszystko, aby nie zacieśniać horyzontów myślowych, ale rozszerzać; nie zacieśniać dyskusji, a ją poszerzać. Józef Mackiewicz. Zwycięstwo prowokacji, 1962

Zaznaczono Dzień Pamięci Ofiar Holokaustu Romów Drukuj
Autor: Inf. wł.   
Sobota, 03 sierpnia 2019

Wczoraj w wielu krajach europejskich, w tym również w naszym kraju, odbyły się uroczystości, poświęcone pamięci 500 tys. Romów, zamordowanych w czasie drugiej wojnie światowej przez hitlerowców w okupowanej Europie.

Główne spotkanie, upamiętniające tragiczny los Romów na Litwie w czasie hitlerowskiej okupacji, odbyło się w podwileńskich Ponarach. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele litewskich Romów, politycy, działacze społeczni, mieszkańcy Wilna.

W uroczystościach wziął również udział i przemawiał przedstawiciel ambasady Stanów Zjednoczonych.

***

W roku 2015  Parlament Europejski ogłosił 2 sierpnia Europejskim Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu Romów.

27 czerwca br. Sejm RL również na 2 sierpnia ustalił Dzień Pamięci o Zagładzie Romów.

Na zdjęciu: uroczystości przed pomnikiem ofiar faszyzmu w Ponarach.

Film video: fragmenty uroczystości (ukaże się po opracowaniu).