…Historia jest bardzo długa i bardzo zawiła. Chodzi o to, że ongiś, dawno, było państwo nie tyle bogate, co wielkie i, jak na mój gust, piękne, pod nazwą Wielkie Księstwo Litewskie. I oto raptem wszyscy wyrzekli się po nim sukcesji… Józef Mackiewicz.  Kultura, 1954

O potrzebie istotnych zmian ustawodawczych Drukuj
Autor: Ryšard Maceikianec   
Sobota, 20 lipca 2019

Uważni obserwatorzy życia publicznego w naszym kraju bez wątpienia dostrzegli, iż przed dwoma  laty w druku i w  wersji elektronicznej ukazał się projekt nowej Konstytucji Republiki Litewskiej, którego autorem jest prawnik Jonas Ivoška. Projekt ustawy podstawowej kraju został oparty na Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i innych dokumentach międzynarodowych oraz praktyce innych krajów wypełniania treścią swoich konstytucji. W odróżnieniu od Konstytucji przyjętej w roku 1992, projekt przewiduje, iż podstawowym celem działalności instytucji i struktur państwa jest dobro obywateli.

W poniżej załączonym filmie video J. Ivoška wskazuje na rażące braki aktualnej Konstytucji, która została przyjęta pośpiesznie, bez dostatecznej analizy, jako postsowiecki twór deklaracyjny w czasie, gdy na Litwie znajdowały się jeszcze okupacyjne wojska sowieckie.

Wszystko to niezwykle negatywnie wpływa na stan państwa, nastroje społeczne i próbę budowy obywatelskiego państwa prawa. Stąd przede wszystkim wynikają głębokie podziały społeczne, nadużycia władzy, antykonstytucyjne przywileje dla sowieckiej i nowej nomenklatury, poczucie niepewności i niesprawiedliwości, będące motorem emigracji.

Z J. Ivošką rozmawiał R. Maceikianec.

Na zdjęciu: adwokat Jonas Ivoška.

Film video: treść wywiadu z J. Ivošką.