…Całkowitej prawdy nie zna żaden człowiek na tym świecie. To co my, ludzie, nazywamy „prawdą” jest zaledwie jej szukaniem. Szukanie prawdy jest tylko możliwe w wolnej dyskusji. Dlatego ustrój komunistyczny, który tego zakazuje, musi być siłą rzeczy – wielką nieprawdą. Znalazłszy się tedy w świecie uznającym wolność jednostki i wolność myśli, winniśmy czynić wszystko, aby nie zacieśniać horyzontów myślowych, ale rozszerzać; nie zacieśniać dyskusji, a ją poszerzać. Józef Mackiewicz. Zwycięstwo prowokacji, 1962

Obchody Dnia Państwa Drukuj
Autor: Inf. wł.   
Niedziela, 07 lipca 2019

6 lipca w całym kraju uroczyście zaznaczono Dzień Państwa (Dzień Koronacji Króla Litwy Mendoga).

Oprócz szeregu imprez widowiskowo – rozrywkowych od kilku lat tradycją tego święta jest wykonanie o godz. 21 czasu krajowego przez Litwinów na całym świecie hymnu narodowego „Tautinė giesmė”.

Wczoraj jednym z miejsc wykonana hymnu narodowego w Wilnie było podwórko Pałacu Wielkich Książąt Litewskich z udziałem chóru chłopięcego „Ąžuoliukas”

Na zdjęciu: wczoraj o godz. 21 w podwórku Pałacu Wielkich Książąt Litewskich.

Film video: uroczyste wykonanie hymnu narodowego.