…Jestem za ścisłością, gdyż wydaje mi się, że jedynie prawda jest ciekawa. Ale jednocześnie prawda jest z reguły bardziej bogata i wielostronna, i barwna, niż wykoncypowane jej przeróbki. Józef Mackiewicz

„Skamba, skamba kankliai“ – festiwal kultury ludowej z bogatą tradycją Drukuj
Autor: Inf. wł.   
Czwartek, 23 maja 2019

W miniony wtorek, tradycyjnie w przedostatnim tygodniu maja, w Wilnie rozpoczęło się największe doroczne święto kultury ludowej na Litwie – Festiwal „Skamba, skamba kankliai“, pierwsza odsłona którego miała miejsce w odległym roku 1973.

Za minione prawie pół wieku festiwal był nie tylko promotorem litewskiej kultury ludowej, przede wszystkim w postaci pieśni i tańca, ale też wciągał kolejne grupy osób, formował wzory i nawyki, sprzyjał nawiązywaniu międzynarodowych kontaktów kulturalnych. 

Festiwal  „Skamba, skamba kankliai“ 2019 – nie stanowi wyjątku, a jego obszerny program, trwający do niedzieli włącznie, z udziałem gości z Australii, Białorusi,  Estonii, Grecji, Gruzji, Polski, Rosji, Sardynii i Ukrainy, może zadowolić najbardziej wyrafinowanych znawców kultury ludowej.

Na zdjęciach: na scenach Festiwalu zespół Litwinów z Australii „Pamesta klumpė”; taneczny zespół Litwinów z Karelii „Aušra”, wileński zespół folklorystyczny „VISI”.

Filmy video: fragmenty koncertów festiwalowych (będą się ukazywały po opracowaniu).