…Historia jest bardzo długa i bardzo zawiła. Chodzi o to, że ongiś, dawno, było państwo nie tyle bogate, co wielkie i, jak na mój gust, piękne, pod nazwą Wielkie Księstwo Litewskie. I oto raptem wszyscy wyrzekli się po nim sukcesji… Józef Mackiewicz.  Kultura, 1954

Alma Mater Vilnensis wierna swoim tradycjom Drukuj
Autor: Inf. wł.   
Czwartek, 09 maja 2019

1 kwietnia br. minęła 440 rocznica powołania do życia Uniwersytetu Wileńskiego, który do dziś jest ważnym europejskim ośrodkiem nauki i kultury oraz główną wyższą uczelnią naszego kraju. Jubileusz uczelni, a także zbliżający się koniec roku szkolnego jest powodem zaprezentowania jego współczesnej sylwetki, którą przedstawia naszym Czytelnikom Ervinas Spūdys, kierownik Działu Informacji Publicznej (pełny tekst wywiadu na załączonym filmie video).

Przed kilkunastu dniami Uniwersytet Wileński zaznaczył swoje 440 urodziny. Ma on wspaniałą historię, wyjątkowe zasługi wobec nauki i kultury Litwy, skąd też wypływa szczególna odpowiedzialność za przyszłość tej uczelni.  Co więc przedstawia sobą współczesna Alma Mater Vilnensis, jak jest widziana jej przyszłość w świecie, gdzie coraz więcej uwagi poświęca się technikom i technologiom i co tu oczekuje przyszłych studentów?

Misja Uniwersytetu Wileńskiego od ponad 400 lat pozostaje niezmienna. Pozostaje on tradycyjnie centrum intelektualnym i studiów, a współczesne techniki i technologie nie stanowią podstawy dla gruntownych zmian jego ukierunkowania i działalności. Rzeczywiście w przestrzeni elektronicznej można odszukać wiele informacji, ale misja naszej uczelni polega przede wszystkim na ukształtowaniu studenta, jako myślącej, poszukującej i krytycznie oceniającej rzeczywistość osobowości, która uczy się też dyskusji z kolegami i wysokiej kwalifikacji wykładowcami. Właśnie wykształcenie uniwersyteckie pozwala w pełni korzystać i właściwie oceniać informacje, upowszechniane za pomocą współczesnych technik i technologii.

Przystąpienie Litwy do Unii oraz programy, ukierunkowane na potrzeby nauki i młodzieży, otworzyły drzwi do podobnych instytucji  studentom i wykładowcom Uniwersytetu praktycznie na całym świecie. Jak wykorzystuje te nowe możliwości zespół Uniwersytetu?

Przystąpienie naszego kraju do Unii stworzyło dla naszej uczelni korzystne warunki, pozwalające rozwijać szeroko owocną współpracę. Uniwersytet, jako instytucja jest dziś połączony siecią niezwykle licznych kontaktów,  a studiująca u nas młodzież może na tej zasadzie nawet połowę studiów odbyć w pierwszej setce najlepszych uczelni świata – w Europie, Singapurze, Stanach Zjednoczonych, Australii, Japonii czy Korei Południowej. Możliwości ku temu są niezwykle szerokie.

Gdzie się zatrudniają absolwenci Uniwersytetu Wileńskiego?

Wszędzie tam, gdzie jest potrzebni specjaliści o wysokich kwalifikacjach i wyższym wykształceniu, co pozwala im zacząć pracę od stanowisk z wyższym wynagrodzeniem. Pracują oni w różnych dziedzinach, przedsiębiorstwach, instytucjach krajowych, zagranicznych oraz międzynarodowych, ponieważ Uniwersytet przygotowuje niezwykle szeroki wachlarz specjalistów potrzebnych dla funkcjonowania współczesnego państwa i jego gospodarki. Tym bardziej, iż studiuje u nas prawie każdy trzeci student krajowy.

Polskojęzyczni Litwini mają specyficzny problem przy podejmowaniu decyzji, dotyczących wyboru uczelni i kierunku studiów. Ponad sto młodych osób, co roku, zwabieni  niskim czesnym, rozpoczyna studia na filii Uniwersytetu Białostockiego w Wilnie, po ukończeniu której poszukują sposobu na przekwalifikowanie się i dostosowanie się do potrzeb rynku pracy. Co w takiej sytuacji można poradzić tej młodzieży i ich rodzicom?

Przede wszystkim trzeba się dowiedzieć, jak się ceni uczelnia, gdzie się zatrudniają absolwenci, jaka perspektywa po jej ukończeniu czeka absolwenta, bowiem wybór studiów dla młodej osoby, określających jej przyszłą drogę życiową, jest decyzją niezwykle ważną.

Jest to inwestycja na całe przyszłe życie, a tania inwestycja może się nie przynieść zysku.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Ryšard Maceikianec

Na zdjęciu: Ervinas Spūdys.

Film video: reportaż z Uniwersytetu Wileńskiego.