…Jestem za ścisłością, gdyż wydaje mi się, że jedynie prawda jest ciekawa. Ale jednocześnie prawda jest z reguły bardziej bogata i wielostronna, i barwna, niż wykoncypowane jej przeróbki. Józef Mackiewicz

Mityng protestu przeciwko wandalizmowi Drukuj
Autor: Inf. wł.   
Czwartek, 11 kwietnia 2019

Przed trzema dniami pewien osobnik, mianujący siebie profesorem i adwokatem, demonstracyjnie zniszczył tablicę pamiątkową, ustawioną dla Jonasa Noreiki – Generała Vėtra na ścianie gmachu Biblioteki Akademii Nauk Litwy im. Wróblewskich.

Wczoraj z inicjatywy Związku Bojowników o Wolność (Laisvės kovotojų sąjunga) z udziałem innych organizacji społecznych odbył się mityng protestu przeciwko wandalizmowi, którego uczestnicy wyrazili swoje głębokie zaniepokojenie z powodu brutalnego wypadu i sytuacji w stolicy, domagając się od mera Wilna odbudowy zniszczonej tablicy pamiątkowej.

Na zdjęciu: trwa mityng protestu.

Film video: fragmenty mityngu (ukaże się po opracowaniu).