…Za uczciwego polityka uważam tylko takiego, który w swojej publicznej działalności przyznaje się do popełnionych błędów, koryguje swoje tezy w miarę narastania wiadomości i doświadczenia zaczerpniętego z rzeczywistości. Józef Mackiewicz. Prawda w oczy nie kole, 2002

Interesujące wystawy w Muzeum Pałacu Radziwiłłów Drukuj
Autor: Inf. wł.   
Niedziela, 07 kwietnia 2019

W końcu marca w Muzeum Pałacu Radziwiłłów (Radvilų rūmų muziejus) została otwarta interesująca wystawa pt. Vilniaus priemiesčių topografija. XVIII a. pab. – XIX a. pr. Vilniaus gimnazijos mokinių braižyti žemėlapiai (Topografia przedmięść Wilna. Mapy wykonane przez uczniów Gimnazjum Wileńskiego w XVIII i XIX w.).

Miłośnicy historii i krajobrazu Wilna mogą obejrzeć szczegółowe plany ówczesnych przedmieść Wilna – Pohulanki, Zwierzyńca, Popław, Zarzecza, Śnipiszki, Łukiszek, ulic Mostowej i Subocz oraz okolic Ostrej Bramy. Wystawionym planom towarzyszą widoki tych przedmieść na podstawie Albumu Wileńskiego Kazimierza Wilczyńskiego i innych autorów.

Wystawa jest poświęcona 700. leciu Wilna i potrwa do 6 października br.

***

Zwiedzający Muzeum znajdą tu też wystawę sztuki ludowej Litwy pt. Mediniai stebuklai (Cuda z drewna), przedstawiającą krzyże i kapliczki przydrożne z XIX i XX w. Na całość wystawy składają się też 54 rysunki z natury powyższych obiektów rękodzieła, wykonane przez Kazysa  Šimonisa w latach 1919–1930.

Wystawy potrwa do roku 2020.

Na zdjęciach: jeden z planów; wystawa krzyży i kapliczek.

Film video: fragmenty wystawy Mediniai stebuklai.