…My, Wilnianie…(…) Tuśmy wrośli od wieków, w tę Ziemię Wileńską i nikt jej obrazu z serca nam wyrwać nie jest w stanie. I po największej nawet burzy, ci z nas, co się ostali, zdrowi czy ranni, z okopów, lasu czy piwnic, z zagranicy, czy tylko z domu, wrócimy do swej ziemi i będziemy ją orać. Józef Mackiewicz. Gazeta Codzienna, 1939

Koncert chóru, jednoczącego Litwę Drukuj
Autor: Inf. wł.   
Niedziela, 10 marca 2019

Wczoraj w uniwersyteckim kościele św.Janów odbył się unikalny i budujący koncert pt. Penkios dienos pakeitusios Lietuvą (Pięć dni, które zmieniły Litwę) w wykonaniu Połączonego Dziecięcego Chóru Litwy (Jungtinis Lietuvos vaikų choras).

W pierwszej części koncertu, nawiązującego do pięciu wydarzeń w historii Litwy – pierwszego święta pieśni w roku 1896, odwołania zakazu na prasę w języku litewskim w roku 1904, lotu S. Dariusa i S. Girėnas przez Atlantyk w roku 1933, pierwszym masowym wywózkom mieszkańców Litwy do obozów Gułagu w roku 1941 i Bałtyckiej Drodze od Wilna do Tallina w roku 1989 – wzięło udział 238 młodocianych chórzystów i chórzystek z 15 miast i miasteczek Litwy.

W drugiej części koncertu pt. Penkios dienos pakeitusios pasaulį (Pięć dni, które zmieniły świat) do Połączonego Dziecięcego Chóru Litwy dołączyły jeszcze pięć chórów, które wspólnie wykonały cykl utworów Boba Chilcotta, poświęconych pięciu historycznym wydarzeniom na świecie – zapoczątkowaniu drukowanego słowa w roku 1455, zniesieniu niewolnictwa w USA w roku 1834, pierwszemu lotu samolotem w roku 1903, wynalazku penicyliny w roku 1928 oraz pierwszemu lotu w kosmos w roku 1961.

Połączony Dziecięcy Chór Litwy działa od roku 2016, a inicjatorem jego powołania jest Valerija Skapienė.

Na zdjęciu: finał koncertu.

Film video: fragmenty koncertu.