…Społeczeństwo dojrzałego narodu winno być jak rozwarty szeroko wachlarz. Niewątpliwie tak. Dodałbym od siebie, że im więcej ponad 180 stopni rozwarcia tego wachlarza, tym więcej świadczy o dojrzałości, dynamice, a więc i bogactwie myśli społeczeństwa. Podczas gdy zwinięty w mocnej garści robi wrażenie raczej krótkiej pałki.  Józef Mackiewicz. Kompleks niemiecki. Kultura, 1956

W duchu pełnej jednomyślności Drukuj
Autor: Inf. wł.   
Środa, 23 stycznia 2019

Wczoraj w Wileńskiej Galerii Obrazów ministrowie pierwszego Rządu Republiki Litewskiej – minister sprawiedliwości Pranas Kūris i minister spraw wewnętrznych, generał KGB Marijonas Misiukonis - zaprezentowali swoje świeżo wydane książki wspomnień.

W spotkaniu wzięli również udział inni ministrowie, sygnatariusze Aktu Niepodległości Mečys Laurinkus,  Egidijus Bičkauskas i Algirdas Kumža, historyk Instytutu Historii Litwy Algimantas Kasparavičius.

Spotkanie prowadził pierwszy minister oświaty i nauki Darius Kuolys.

Spotkanie przebiegało w duchu pełnej jednomyślności i braterskiej solidarności, mimo że Sąd Konstytucyjny Republiki Litewskiej jeszcze w roku 2009 uznał KGB za organizację przestępczą.

Na zdjęciu: prezydium spotkania

Film video: fragmenty spotkania (ukaże się po opracowaniu).