…Symbolem ciemnoty politycznej, głupoty mas, symbolem krótkowzroczności, jakiegoś specyficznego chamstwa, ciasnoty nieprawdopodobnej, obłędu nieomal - niech służy fakt następujący: oto nad Wilnem, nad lotniskiem Porubanku, błyszczy czerwona gwiazda bazy sowieckiej. Straszliwy cień czerwonego terroru pada na życie, mienie i sumienie chrześcijańskiej ludności. Tymczasem ludność ta nie ma nic lepszego do roboty, jak tłuc się wzajemnie po własnych świątyniach, tłuc do krwi podczas modłów, spierając się o to - czy w kościołach katolickich śpiewane być mają pieśni w języku polskim, czy litewskim!!! Józef Mackiewicz. Prawda w oczy nie kole, 2002

W duchu pełnej jednomyślności Drukuj
Autor: Inf. wł.   
Środa, 23 stycznia 2019

Wczoraj w Wileńskiej Galerii Obrazów ministrowie pierwszego Rządu Republiki Litewskiej – minister sprawiedliwości Pranas Kūris i minister spraw wewnętrznych, generał KGB Marijonas Misiukonis - zaprezentowali swoje świeżo wydane książki wspomnień.

W spotkaniu wzięli również udział inni ministrowie, sygnatariusze Aktu Niepodległości Mečys Laurinkus,  Egidijus Bičkauskas i Algirdas Kumža, historyk Instytutu Historii Litwy Algimantas Kasparavičius.

Spotkanie prowadził pierwszy minister oświaty i nauki Darius Kuolys.

Spotkanie przebiegało w duchu pełnej jednomyślności i braterskiej solidarności, mimo że Sąd Konstytucyjny Republiki Litewskiej jeszcze w roku 2009 uznał KGB za organizację przestępczą.

Na zdjęciu: prezydium spotkania

Film video: fragmenty spotkania (ukaże się po opracowaniu).