…Genezy koncepcji mojej skłonny jestem dopatrywać się w założeniach politycznych W. Ks. Witolda: obydwa państwa utworzyły wówczas związek, który upodobnić można do dwóch ludzi opartych wzajem plecami, a zwróconych twarzami w przeciwległe strony. Wielkie Księstwo Litewskie na wschód, Korona na zachód. W ten sposób każde z tych państw miało zabezpieczone tyły. Nic oczywiście nie stało na przeszkodzie, aby działać miały, zależnie od okoliczności, w jednym kierunku wspólnie. Józef Mackiewicz. Prawda w oczy nie kole, 2002

Forum praw człowieka Drukuj
Autor: Inf. wł.   
Poniedziałek, 10 grudnia 2018

Dziś w Bibliotece Narodowej im. Martynasa Mažvydasa odbyło się pierwsze forum, dotyczące realizacji różnych aspektów  praw człowieka w nawiązaniu do obchodów 70. rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Niestety, brak możliwości uczestniczenia we wszystkich grupach dyskusyjnych, nie pozwala w pełni ocenić poziomu i znaczenia tego rodzaju przedsięwzięcia z punktu widzenia budowy obywatelskiego społeczeństwa w kraju.

Natomiast jeżeli o poziomie forum sądzić na podstawie dyskusji w sekcji zajmującej się problematyką mniejszości narodowych, to trzeba stwierdzić, iż ani prowadzący spotkanie, a szczególnie osoba, rzekomo reprezentująca Litewskich Polaków i Europejską Fundację Praw Człowieka, znaną z niewyważonych ocen, wypadły znacznie poniżej wymaganego poziomu. W ich wystąpieniach wyraźnie górowały powierzchowne i stereotypowe jeszcze sowieckie oceny, które dzięki dostępowi do literatury historycznej, współczesnym badaniom naukowym i międzynarodowym doświadczeniom, dawno już powinne były pójść w niepamięc. Sytuację w pewnym stopniu ratowały wyważone i uargumentowane wystąpienia przedstawicieli Romów i Rosjan.

Miejmy więc nadzieję, iż organizatorzy kolejnych dyskusji, wezmą pod uwagę powyższe niedoskonałości pierwszego forum.

Na zdjęciu: uczestnicy dyskusji, dotyczącej praw mniejszości narodowych.

Film video: fragmenty dyskusji (ukaże się po opracowaniu).