…Całkowitej prawdy nie zna żaden człowiek na tym świecie. To co my, ludzie, nazywamy „prawdą” jest zaledwie jej szukaniem. Szukanie prawdy jest tylko możliwe w wolnej dyskusji. Dlatego ustrój komunistyczny, który tego zakazuje, musi być siłą rzeczy – wielką nieprawdą. Znalazłszy się tedy w świecie uznającym wolność jednostki i wolność myśli, winniśmy czynić wszystko, aby nie zacieśniać horyzontów myślowych, ale rozszerzać; nie zacieśniać dyskusji, a ją poszerzać. Józef Mackiewicz. Zwycięstwo prowokacji, 1962

Forum praw człowieka Drukuj
Autor: Inf. wł.   
Poniedziałek, 10 grudnia 2018

Dziś w Bibliotece Narodowej im. Martynasa Mažvydasa odbyło się pierwsze forum, dotyczące realizacji różnych aspektów  praw człowieka w nawiązaniu do obchodów 70. rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Niestety, brak możliwości uczestniczenia we wszystkich grupach dyskusyjnych, nie pozwala w pełni ocenić poziomu i znaczenia tego rodzaju przedsięwzięcia z punktu widzenia budowy obywatelskiego społeczeństwa w kraju.

Natomiast jeżeli o poziomie forum sądzić na podstawie dyskusji w sekcji zajmującej się problematyką mniejszości narodowych, to trzeba stwierdzić, iż ani prowadzący spotkanie, a szczególnie osoba, rzekomo reprezentująca Litewskich Polaków i Europejską Fundację Praw Człowieka, znaną z niewyważonych ocen, wypadły znacznie poniżej wymaganego poziomu. W ich wystąpieniach wyraźnie górowały powierzchowne i stereotypowe jeszcze sowieckie oceny, które dzięki dostępowi do literatury historycznej, współczesnym badaniom naukowym i międzynarodowym doświadczeniom, dawno już powinne były pójść w niepamięc. Sytuację w pewnym stopniu ratowały wyważone i uargumentowane wystąpienia przedstawicieli Romów i Rosjan.

Miejmy więc nadzieję, iż organizatorzy kolejnych dyskusji, wezmą pod uwagę powyższe niedoskonałości pierwszego forum.

Na zdjęciu: uczestnicy dyskusji, dotyczącej praw mniejszości narodowych.

Film video: fragmenty dyskusji (ukaże się po opracowaniu).