…Całkowitej prawdy nie zna żaden człowiek na tym świecie. To co my, ludzie, nazywamy „prawdą” jest zaledwie jej szukaniem. Szukanie prawdy jest tylko możliwe w wolnej dyskusji. Dlatego ustrój komunistyczny, który tego zakazuje, musi być siłą rzeczy – wielką nieprawdą. Znalazłszy się tedy w świecie uznającym wolność jednostki i wolność myśli, winniśmy czynić wszystko, aby nie zacieśniać horyzontów myślowych, ale rozszerzać; nie zacieśniać dyskusji, a ją poszerzać. Józef Mackiewicz. Zwycięstwo prowokacji, 1962

Replika. Żyjemy aby jeść? Drukuj
Autor: Inf. wł.   
Niedziela, 26 sierpnia 2018

Jemy, aby żyć, nie żyjemy, aby jeść. Sokrates (469–399 p.n.e.) – filozof grecki.

Dziś w Wilnie aż dwie publiczne imprezy nawoływały do nadmiernego i łapczywego jedzenia – obok rynku „Pod Halą” odbywał się festiwal gastronomiczny Turgus 2.0, a na placu przed Ratuszem można było zjeść drogi obiad za stołem wysoko uniesionym na linie.

 

I takich prostackich imprez, ukierunkowanych na upowszechnianie masowego zjadania produktów, noszącego znamiona żarcia, staje się, niestety, coraz więcej. Niebawem mające się odbyć tzw. Dni Stolicy również za jeden z podstawowych celów wytyczyły sobie organizację masowego zjadanie niezdrowych dań i picie  piwa.

I wszystkie podobne imprezy i imprezki, pobudzające instynkty pierwotne, są gorące popierane przez władze miasta w osobie mera R. Šimašiusa.

Wyraźnie natomiast brakuje w stolicy imprez budujących człowieka i obywatela, służących oświeceniu i podnoszeniu jego godności.

Cytowana na wstępie parafraza Sokratesa tekstu oryginalnego zapisanego w języku greckim w dokładniejszym tłumaczeniu brzmi następująco: „Źli ludzie żyją, aby jeść i pić, natomiast dobrzy ludzie jedzą i piją, aby żyć”.

Na zdjęciach: widoki z ww. imprez.