…Za uczciwego polityka uważam tylko takiego, który w swojej publicznej działalności przyznaje się do popełnionych błędów, koryguje swoje tezy w miarę narastania wiadomości i doświadczenia zaczerpniętego z rzeczywistości. Józef Mackiewicz. Prawda w oczy nie kole, 2002

Spojrzeć na Wilno z lotu ptaka Drukuj
Autor: Inf. wł.   
Poniedziałek, 23 lipca 2018

W ciche a ciepłe letnie wieczory i ranki w niebie nad Wilnem coraz częściej można dostrzec majestatycznie lecące balony, unoszące kosze, wypełnione miłośnikami tego rodzaju rozrywki.

Zresztą ośrodki baloniarstwa oferują również inne formy rozrywki między ziemią a niebem.

***

Historia baloniarstwa jest niezwykle interesująca, a pierwszej udokumentowanej próby wzniesienia w powietrze balonu wypełnionego gorącym powietrzem, dokonał 8 sierpnia 1709 Bartholomeo Lourenço de Gusmăo(1686–1724), kapelan nadworny portugalskiego króla Jana V. Po prawie stu latach w roku 1806 również wilnianie mogli oglądać pierwszy lot balonem w wykonaniu Małdowanina Jordakisa Kuparenki.

Na zdjęciu: start balonów w Valakampiai.

Film video: fragmenty startu balonów.