…Wobec zazębienia interesów międzynarodowych, nie ma już dziś miejsca na suwerenności państwowe starego typu. Jeżeli jakiś naród chce pozostać suwerennym, winien rozumieć, że taka możliwość istnieje jedynie przez integralne włączenie się do wolnego świata. …Musimy zdać sobie sprawę, że zachodzi wielki proces przejścia od dotychczasowego „adwokatowania” interesom narodowym, do „adwokatowania” interesom ludzkim. Józef Mackiewicz. Zwycięstwo prowokacji, 1962

Kształty wileńskiej międzywojennej sztuki i architektury Drukuj
Autor: Inf. wł.   
Czwartek, 19 lipca 2018

12 lipca w Muzeum Sztuki im. Vytautasa Kasiulisa została otwarta interesująca pionierska wystawa pt. (Ne)matomas Vilnius: tarpukario dailės ir architektūros pavidalai (Nie) widzialne Wilno: kształty międzywojennej sztuki i architektury).

Zwiedzający mogą więc po raz pierwszy zapoznać się z tematycznie przedstawionym dorobkiem ponad czterdziestu twórców malarstwa i grafiki oraz projektami poszczególnych obiektów, które powstały w Wilnie w okresie polskiej okupacji tej części Litwy.

W ekspozycji wystawy znalazły się m. innymi prace Mariana Stefana Kuleszy (1879 – 1943), Piotra Siergiejewicza (1900 – 1954), Eugenii Skwarczewskiej (1891 – 1981), Aleksandra Rozenhauza (1910 - ?), Ireny Pikiel Samorewiczowej (1900 – 1991), Mojżesza Lejbowskiego (1876 – 1942/43?), Eugenii Sienkiewicz Przyałgowskiej (1891 – 1966), Leona Kosmulskiego (1904 1952), Julii Abramowiczowej (?), Leona Szczepanowicza (1887 - 1939), Ludomira Sleńdzińskiego (1889 – 1980), Michała Siewruka (1905 – 1972), Vytautasa Kairiūkštisa (1890 – 1961), Kazimiery Adamskiej – Rouba (1896 – 1941), Józefa Horyda (1898 – 1939), Edmunda Kuczyńskiego (1905 – 1958), Hanny Haliny Milewskiej (1899 – 1982), Walentego Romanowicza (1911 – 1945), Idalii Klimaszewskiej (1912 - ?), Aldony Nebelskiej – Romanowiczowej (1909 – 2000), Adolfa Popławskiego (1907 – 1982), Zbigniewa Pronaszki (1885 – 1958), Vladasa Dremy (1910 – 1995), Michała Rouby (1893 – 1941), Stanisława Żukowskiego (1911 – 1983), Bolesława Rogińskiego (1907 – 1990?), Natalii Sawkowównej – Botoz (1910 – 1980), Lwa Dobrzyńskiego (1907 – 1937), Koźmy Czuryło (1908 – 1951), Leokadii Januszkiewicz (1909 - ?), Marjana Meszczyńskiego (1910 - ?), Olgi Żukowskiej (1907 – 1957), Bronisława Jamontta (1886 – 1957), Edwarda Karnieja (1890 – 1942), Stefana Tamowskiego (?), Adama Międzybłockiego (1883 – 1956), Jerzego Hoppena (1891 – 1969), Ferdynanda Ruszczyca (1870 – 1936), Kazimierza Kwiatkowskiego (1893 – 1964) i Z. Grochalskiego (?).

Wystawa potrwa do 16 września.

Na zdjęciach: Edmund Kosmulski. Pejzaż wileński; Ludomir Sleńdziński. Portret kobiety.