…Całkowitej prawdy nie zna żaden człowiek na tym świecie. To co my, ludzie, nazywamy „prawdą” jest zaledwie jej szukaniem. Szukanie prawdy jest tylko możliwe w wolnej dyskusji. Dlatego ustrój komunistyczny, który tego zakazuje, musi być siłą rzeczy – wielką nieprawdą. Znalazłszy się tedy w świecie uznającym wolność jednostki i wolność myśli, winniśmy czynić wszystko, aby nie zacieśniać horyzontów myślowych, ale rozszerzać; nie zacieśniać dyskusji, a ją poszerzać. Józef Mackiewicz. Zwycięstwo prowokacji, 1962

Pamięci poległych za niepodległość Litwy Drukuj
Autor: Administrator   
Niedziela, 15 lipca 2018

Wczoraj w okolicach miasta Ukmergė na cmentarzu Dukstynos, gdzie są pochowani patyzanci. jak też w Parku Partyzantów w pobliżu wsi Kadrėnai odbyły się tradycyjne rocznicowe uroczystości, poświęcone pamięci bojowników o wolność kraju.

Zgromadzeni w czwartą rocznicę śmierci więźnia politycznego, prałata A. Svarinskasa zaznaczyli jego zasługi szczególne w budowaniu patriotycznych postaw oraz w zainicjowaniu tego święta i wzniesieniu podstaw powyższego Parku, będących przypomnieniem historii ofiarnych walk o niepodległość Litwy.

W Parku Partyzantów została odprawiona Msza św. za poległych i pomyślność Ojczyzny oraz wyświęcona kapliczka pamięci biskupa Pranciškusa Ramanauskasa.

Na zdjęciu: uczestnicy uroczystości przy przy grobie prałata A. Svarinskasa.

Film video: fragmenty uroczystości