…I wypuściłbym na Europę patrole mongolskich opryczników, aby nahajami z byczej skóry, strzegły wolności słowa, i nie dopuszczały przemocy jednego z tych słów nad drugim. Bo nie to wydaje mi się najważniejsze w życiu, jakie kto ma przekonania, a to jedynie - by każdy je mógł swobodnie wypowiadać. Józef Mackiewicz. Gdybym był chanem… Kultura, 1958

O kulturze etnicznej w czasach sowieckich Drukuj
Autor: Inf. wł.   
Czwartek, 19 kwietnia 2018

Wczoraj w wileńskim Domu Sygnatariuszy z referatem na temat stanu kultury etnicznej w czasach sowieckich i jej wpływie na formowanie postaw i nastrojów wolnościowych wystąpiła prof. Ainė Ramonaitė.

Referat i dyskusję, nawiązującą do referatu, ubogacił koncert folklorystycznego zespołu Uniwersytetu Wileńskiego „Ratilio” pod kierunkiem Mildy Ričkutė.

Zespół folklorystyczny „Ratilio”, działający od roku 1968, prowadził również w minionej epoce opór wobec sowietyzacji litewskiej kultury.

Na zdjęciach: śpiewa zespół folklorystyczny „Ratilio”; referat wygłasza prof. Ainė Ramonaitė.

Filmy video: fragmenty referatu i koncertu