…Zaszedł bowiem podczas ostatniej wojny ciekawy paradoks historyczny na terenie Wschodniej Europy. Od Petsamo po Morze Czarne, wszystko co było demokratyczne z pochodzenia, a więc narody chłopskie jak Białorusini, Ukraińcy oraz te państwa, które zdobyły sobie niezależność niejako „rękami czarnymi od pługa”, Finlandia, Estonia, Łotwa, Litwa, uznały za wroga nr 1 - Związek Sowiecki. W jednolitym łańcuchu; jedynie „szlachecka” Polska i „kapitalistyczne” Czechy za wroga nr 1 uznały Trzecią Rzeszę, a z Sowietami zawarły przymierze. Józef Mackiewicz. O pewnej, ostatniej próbie i o zastrzelonym Bubnickim. Kultura, 1954

Spojrzenie na dorobek kolonii malarzy w Nidzie Drukuj
Autor: Inf. wł.   
Piątek, 16 marca 2018

Wczoraj w Muzeum Sztuki im. Vytautasa Kasiulisa została otwarta niezwykle interesująca w kontekście  historycznym i wzruszająca swoim pięknem wystawa malarstwa pt.  Šviesa ir erdvė, vanduo ir saulė. Žvilgsnis į Nidos dailininkų koloniją“ XIX a. pab.–XX a. I p. tapyba ir grafika iš Aleksandro Popovo rinkinio (Światło i przestrzeń, woda i słońce. Spojrzenie na kolonię  malarzy w Nidzie. Malarstwo i grafika końca XIX - pierwszej połowy XX wieku w kolekcji Aleksandrasa Popovasa).

Wedłóg różnych żródeł do kolonii artystów tworzących dzieła, opiewające głównie piękno przyrody oraz krajobrazu Nidy i okolic należało kilkaset twórców, którzy stanowili swoisty Barbizon Mierzeji Kurońskiej na wzór ucieczki od cywilizacji na łono przyrody malarzy paryskich.

Zgromadzona przez Aleksandrasa Popovasa kolekcja i otwarta wystawa stanowią  hołd pamięci tym pruskim i niemieckim twórcom, którzy w latach 1888 – 1945 udokumentowali na płótnie niepowtarzalne piękno  historycznych Prus Wschodnich, przypominając jednocześnie o istnieniu i aktywnej dzialalności twórczej Akademii Sztuk Pięknych w Königsbergu (1845 – 1945).

W otwarciu wystawy wzięła udział i przemawiała córka właściciela kolekcji i przewodniczaca stowarzyszenia miłośników sztuki Prus Wschodnich „Nidden” Jelena Kosinova.

Wystawa potrwa do 2 czerwca br.

Na zdjęciach: eksponaty wystawy – Bruno Bielefeld (1879 – 1973), Łódź przy dużej wydmie; Julius Theophil Wentscher (1842 – 1918), Droga pocztowa na Mierzeji Kurońskiej (1898); przewodnicząca „Nidden” J. Kosinova w czasie otwarcia wystawy (na pierwszym planie).

Film video: fragmenty otwarcia wystawy.