…Całkowitej prawdy nie zna żaden człowiek na tym świecie. To co my, ludzie, nazywamy „prawdą” jest zaledwie jej szukaniem. Szukanie prawdy jest tylko możliwe w wolnej dyskusji. Dlatego ustrój komunistyczny, który tego zakazuje, musi być siłą rzeczy – wielką nieprawdą. Znalazłszy się tedy w świecie uznającym wolność jednostki i wolność myśli, winniśmy czynić wszystko, aby nie zacieśniać horyzontów myślowych, ale rozszerzać; nie zacieśniać dyskusji, a ją poszerzać. Józef Mackiewicz. Zwycięstwo prowokacji, 1962

Fenomen międzywojennego Kowna Drukuj
Autor: Inf. wł.   
Środa, 14 lutego 2018

Dziś w godzinach popołudniowych w Narodowej Galerii Sztuki zostanie otwarta interesująca wystawa pt. „Optimizmo architektūra: Kauno fenomenas, 1918–1940“ (Architektura optymistyczna: fenomen Kowna, 1918 – 1940), przedstawiająca dotychczas nie wyeksponowany znaczący dorobek tymczasowej stolicy w dziele rozwoju myśli architektonicznej i nowoczesnego budownictwa.

Gdy po polskiej okupacji Wilna, Kowno nieoczekiwanie musiało przejąć obowiązki stolicy, transformację miasta można porównać z cudem – radykalnie zmieniło ono swoje oblicze, w ciągu niespełna dwudziestu lat w Kownie wzniesiono ponad 12 tysięcy gmachów, a tymczasowa stolica stała się nowoczesnym europejskim miastem, pozostając w czasie sowieckiej okupacji symbolem niezależnego państwa, służąc wzorem do naśladowania dla kolejnych pokoleń architektów kraju.

Unikalność wystawy, jej pomysł i cele przedstawiły dziś zgromadzonym dziennikarzom kuratorzy wystawy Marija Drėmaitė, Giedrė Jankevičiūtė i Vaidas Petrulis.

Organizatorem wystawy, która jest poświęcona stuleciu odrodzenia państwowości,  jest Narodowa Komisja Litwy UNESCO.

Wystawę można obejrzeć do 18 marca.

Na zdjęciach: organizatorzy wystawy w czasie spotkania z dziennikarzami; jedno ze zdjęć wystawy.

Film video: fragmenty wystawy i konferencji prasowej