…Wobec zazębienia interesów międzynarodowych, nie ma już dziś miejsca na suwerenności państwowe starego typu. Jeżeli jakiś naród chce pozostać suwerennym, winien rozumieć, że taka możliwość istnieje jedynie przez integralne włączenie się do wolnego świata. …Musimy zdać sobie sprawę, że zachodzi wielki proces przejścia od dotychczasowego „adwokatowania” interesom narodowym, do „adwokatowania” interesom ludzkim. Józef Mackiewicz. Zwycięstwo prowokacji, 1962

Fenomen międzywojennego Kowna Drukuj
Autor: Inf. wł.   
Środa, 14 lutego 2018

Dziś w godzinach popołudniowych w Narodowej Galerii Sztuki zostanie otwarta interesująca wystawa pt. „Optimizmo architektūra: Kauno fenomenas, 1918–1940“ (Architektura optymistyczna: fenomen Kowna, 1918 – 1940), przedstawiająca dotychczas nie wyeksponowany znaczący dorobek tymczasowej stolicy w dziele rozwoju myśli architektonicznej i nowoczesnego budownictwa.

Gdy po polskiej okupacji Wilna, Kowno nieoczekiwanie musiało przejąć obowiązki stolicy, transformację miasta można porównać z cudem – radykalnie zmieniło ono swoje oblicze, w ciągu niespełna dwudziestu lat w Kownie wzniesiono ponad 12 tysięcy gmachów, a tymczasowa stolica stała się nowoczesnym europejskim miastem, pozostając w czasie sowieckiej okupacji symbolem niezależnego państwa, służąc wzorem do naśladowania dla kolejnych pokoleń architektów kraju.

Unikalność wystawy, jej pomysł i cele przedstawiły dziś zgromadzonym dziennikarzom kuratorzy wystawy Marija Drėmaitė, Giedrė Jankevičiūtė i Vaidas Petrulis.

Organizatorem wystawy, która jest poświęcona stuleciu odrodzenia państwowości,  jest Narodowa Komisja Litwy UNESCO.

Wystawę można obejrzeć do 18 marca.

Na zdjęciach: organizatorzy wystawy w czasie spotkania z dziennikarzami; jedno ze zdjęć wystawy.

Film video: fragmenty wystawy i konferencji prasowej