Interesujące wystawy Drukuj
Autor: Inf. wł.   
Wtorek, 16 stycznia 2018

W grudniu ub. r. w Wileńskiej Galerii Obrazów została otwarta niezwykle interesująca i obszerna wystawa dzieł sztuki pt. Po Italijos saule. XVIII–XX a. I p. Lietuvos dailininkų kūryba (Pod słońcem Włoch. Twórczość litewskich malarzy od  XVIII wieku do I poł. XX wieku).

Włochy, będące w okresie Renesansu i do wieku XIX mekką artystów malarzy, zostawiły również znaczący ślad w dorobku litewskich twórców. Zwiedzający będą więc mogli obejrzeć w siedmiu salach wystawowych  dzieła, zgromadzone ze wszystkich niemal muzeów kraju, a wśród nich prace Pranciškusa Smuglevičiusa, Petrasa Kalpokasa, Kanutego Rusieckiego, Jonasa Mackevičiusa, Władysława Niewiarowicza, Bolesława Rusieckiego, Szymona Czechowicza, Jonasa Zenkevičiusa, Ludomira Sleńdzińskiego, Bronisława Jamontta, Juozasa Bagdonasa, Kazimierza Stabrowskiego, Kajetanasa Skleriusa, Alberta Żametta, Rimtasa Kalpokasa, Józefa Marszewskiego, Adomasa Varnasa,  Ady Peldavičiūtė – Montvydienė, Vincasa Dilki, Michała Elviro Andriolli, Iwana Trutnewa, Kazimiery Romerowej i  Stanisława Jarockiego.

Wystawa potrwa do 29 kwietnia br.

***

Z kolei w Muzeum Teatru, Muzyki i Kina Litwy trwa unikalna wystawa, poświecona działalności Państwowego Teatru Litwy w okresie międzywojennym pt. Scenos aristokratai ir maištininkai. Lietuvos teatro dailė 1920-1940 m. (Arystokraci i buntownicy sceny. Malarstwo w teatrze Litwy w latach 1920-1940). 

Na treść wystawy złożyły się przede wszystkim prace malarzy w postaci projektów widoków i wystroju sceny teatru, strojów poszczególnych bohaterów, a także afisze, bilety oraz programy spektakli. Wystawa przedstawia dorobek twórczy na rzecz teatru litewskich malarzy – Vladasa Didžiokasa, Petrasa Kalpokasa, Vladimirasa Dubeneckisa, Olgi Dubeneckienė – Kalpokienė, Juozasa Benari – Levinsonasa, Barbory Didžiokienė, Adomasa Varnasa, Liudasa Truikysa, Stasysa Ušinskisa, Adomasa Galdikasa, Telesforasa Kulakakauskasa, Mstislavasa Dabužinskasa, Antanasa Gudaitisa, a także Łotysza Ludolfasa Libertasa oraz Rosjan Natalii Gonczarowej, Gieorgija Łapszina i Konstantina Korowina.

Wystawa potrwa do października br.

***

10 stycznia w Ratuszu Wileńskim została otwarta wystawa zdjęć pt. Senas ir naujas Vilnius (Stare i nowe Wilno). Na  treść wystawy złożyły się przede wszystkim prace fotografika Mečislovasa Sakalauskasa, wykonana w okresie lat 60 – 80 minionego wieku. Tuż obok nich znalazły się zdjęcia tych samych obiektów, wykonane przez współczesnych autorów, co pozwala dostrzec zaistniałe zmiany i postęp w renowacji Wilna. 

Wystawa potrwa do 3 lutego br.

Na zdjęciach: obrazy Pranciškusa Smuglevičiusa i Jonasa Mackevičiusa; porojekt strojów Stasysa Ušinskisa; zdjęcie Mečislovasa Sakalauskasa.