…Wobec zazębienia interesów międzynarodowych, nie ma już dziś miejsca na suwerenności państwowe starego typu. Jeżeli jakiś naród chce pozostać suwerennym, winien rozumieć, że taka możliwość istnieje jedynie przez integralne włączenie się do wolnego świata. …Musimy zdać sobie sprawę, że zachodzi wielki proces przejścia od dotychczasowego „adwokatowania” interesom narodowym, do „adwokatowania” interesom ludzkim. Józef Mackiewicz. Zwycięstwo prowokacji, 1962

Wileńskie pszczółki Drukuj
Autor: Inf. wł.   
Sobota, 09 grudnia 2017

Wczoraj w Wileńskim Domu – muzeum M.K. Čiurlionisa odbyła się uroczystość, poświęcona uhonorowaniu wilnian, którzy bezinteresownie, społecznym wysiłkiem przez wiele lat udzielają się dla innych, pracują dla dobra miasta, budując więzi wspólnotowe i współodpowiedzialność mieszkańców za stan stolicy.

Było to pierwsza edycja wręczenia wyróżnienia „Vilniaus bitė” (Wileńska pszczoła) dla 50 osób, których społeczna komisja oraz publiczna instytucja „Mūsų Saulužė” uznały za godnych nagrodzenia.

Wyróżnieni  otrzymali z rąk Eglė Mirončikienė stosowny znaczek z symbolem Wilna i pszczoły oraz świąteczne słodycze.

Na zdjęciach: wręczanie wyróżnień oraz wspólne zdjęcie nagrodzonych.

Film video: fragmenty uroczystości.