…My, Wilnianie…(…) Tuśmy wrośli od wieków, w tę Ziemię Wileńską i nikt jej obrazu z serca nam wyrwać nie jest w stanie. I po największej nawet burzy, ci z nas, co się ostali, zdrowi czy ranni, z okopów, lasu czy piwnic, z zagranicy, czy tylko z domu, wrócimy do swej ziemi i będziemy ją orać. Józef Mackiewicz. Gazeta Codzienna, 1939

Wileńskie pszczółki Drukuj
Autor: Inf. wł.   
Sobota, 09 grudnia 2017

Wczoraj w Wileńskim Domu – muzeum M.K. Čiurlionisa odbyła się uroczystość, poświęcona uhonorowaniu wilnian, którzy bezinteresownie, społecznym wysiłkiem przez wiele lat udzielają się dla innych, pracują dla dobra miasta, budując więzi wspólnotowe i współodpowiedzialność mieszkańców za stan stolicy.

Było to pierwsza edycja wręczenia wyróżnienia „Vilniaus bitė” (Wileńska pszczoła) dla 50 osób, których społeczna komisja oraz publiczna instytucja „Mūsų Saulužė” uznały za godnych nagrodzenia.

Wyróżnieni  otrzymali z rąk Eglė Mirončikienė stosowny znaczek z symbolem Wilna i pszczoły oraz świąteczne słodycze.

Na zdjęciach: wręczanie wyróżnień oraz wspólne zdjęcie nagrodzonych.

Film video: fragmenty uroczystości.