…Jestem za ścisłością, gdyż wydaje mi się, że jedynie prawda jest ciekawa. Ale jednocześnie prawda jest z reguły bardziej bogata i wielostronna, i barwna, niż wykoncypowane jej przeróbki. Józef Mackiewicz

Wileńskie pszczółki Drukuj
Autor: Inf. wł.   
Sobota, 09 grudnia 2017

Wczoraj w Wileńskim Domu – muzeum M.K. Čiurlionisa odbyła się uroczystość, poświęcona uhonorowaniu wilnian, którzy bezinteresownie, społecznym wysiłkiem przez wiele lat udzielają się dla innych, pracują dla dobra miasta, budując więzi wspólnotowe i współodpowiedzialność mieszkańców za stan stolicy.

Było to pierwsza edycja wręczenia wyróżnienia „Vilniaus bitė” (Wileńska pszczoła) dla 50 osób, których społeczna komisja oraz publiczna instytucja „Mūsų Saulužė” uznały za godnych nagrodzenia.

Wyróżnieni  otrzymali z rąk Eglė Mirončikienė stosowny znaczek z symbolem Wilna i pszczoły oraz świąteczne słodycze.

Na zdjęciach: wręczanie wyróżnień oraz wspólne zdjęcie nagrodzonych.

Film video: fragmenty uroczystości.