…Zróżnicowany narodowościowo kraj nasz stanowi część Litwy hi­storycznej - i nas - ludzi mego pokolenia - wychowywano jako Li­twinów, oczywiście w tym znaczeniu, w jakim był Litwinem Mickie­wicz, gdy wołał: „Litwo, ojczyzno moja”. Marian Zdziechowski. Idea polska na kresach, 1923

Spektakl na temat aktualny Drukuj
Autor: (rm)   
Niedziela, 12 listopada 2017

Wczoraj Studium Teatralne "Palėpė", działające przy Uniwersytecie Technicznym im. Giedymina, zaprosiło widzów na powieść – bajkę rosyjskiego pisarza Jewgienija Szwarca (1896–1958) pt. Smok (Drakon).

Utwór powstał w latach 1942 – 1944 z myślą o demaskowaniu reżymu Hitlera, ale jego obrazy o koszmarze uległości dyktatorom i grozie ich niekrytycznego tolerowania oraz przyzwyczajania się do zaistniałej sytuacji i atmosfery, demaskowały również sowiecki reżym Stalina i kolejne jego modyfikacje. A dlatego powieść – bajka mogła ukazać się na scenach Rosji i innych krajów dopiero po śmieci autora w ostatniej dekadzie minionego XX wieku.

Zresztą treść powieści nie utraciła swojej aktualności i obecnie, szczególnie w społeczeństwach na postsowieckiej przestrzeni, gdzie u władzy ponownie znalazła się była sowiecka nomenklatura, stosująca wobec zdezorientowanych obywateli metody manipulowania z minionej epoki, strojąc się w szaty obrońców, twierdząc, że tylko oni mogą nas obronić w sytuacji, gdy rzekomo „tampame oligarchų ir nusikalstamo pasaulio valdoma valstybe”.

Cieszy więc, iż liczna studencka trupa Studium Teatralnego "Palėpė" z Olegasem Kesminovasym na czele od roku 1999 tworzy i uczy niezależnego myślenia i krytycznej oceny rzeczywistości, ambicjonalnie podejmując się wystawiania spektakli trudnych i treściwych, sprzyjających budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

Na zdjęciu: aktorzy Studium tuż po zakończeniu spektaklu.