…Genezy koncepcji mojej skłonny jestem dopatrywać się w założeniach politycznych W. Ks. Witolda: obydwa państwa utworzyły wówczas związek, który upodobnić można do dwóch ludzi opartych wzajem plecami, a zwróconych twarzami w przeciwległe strony. Wielkie Księstwo Litewskie na wschód, Korona na zachód. W ten sposób każde z tych państw miało zabezpieczone tyły. Nic oczywiście nie stało na przeszkodzie, aby działać miały, zależnie od okoliczności, w jednym kierunku wspólnie. Józef Mackiewicz. Prawda w oczy nie kole, 2002

Wyjątkowa wystawa i konferencja, poświęcone Wileńskiej Szkole Rysunku (1866-1915) Drukuj
Autor: Inf. wł.   
Piątek, 06 października 2017

Dziś w Narodowej Galerii Sztuki w Wilnie odbyła się międzynarodowa konferencja pt. Vilniaus piešimo mokykla (1866-1915) ir jos tarptautiniai atgarsiai (Wileńska Szkoła Rysunku (1866-1915) i jej międzynarodowe odgłosy), służąc przywróceniu pamięci współczesnych pokoleń dorobku i zasług instytucji, która miała znaczący wpływ na rozwój malarstwa, grafiki i rzeźby nie tylko na Litwie, ale też na Białorusi, w Izraelu, Polsce, Rosji i innych krajach.

Wielu z pośród uczniów i wychowanków  tej Szkoły, a było ich około 4 tysięcy,  należało później do elity twórczej w krajach swego zamieszkania.

W konferencji udział wzięli i wygłosili referaty krajowi i zagraniczni znawcy powyższej tematyki. Konferencja została zorganizowana przez Instytut Badań Kultury Litwy.

W przeddzień konferencji w Narodowej Galerii Sztuki została otwarta wyjątkowa wystawa pt. Académie de Vilna - Vilniaus piešimo mokykla (1866-1915), na której zgromadzono ponad 350 eksponatów malarstwa, grafiki i rzeźby z dorobku 69 wychowanków i wykładowców Wileńskiej Szkoły Rysunku.  

Wystawa potrwa do 26 listopada.

Na zdjęciach: referenci konferencji dr Jolanta Širkaitė i dr Jolita Mulevičiūtė; jeden z eksponatów wystawy – portret Ferdynanda Ruszczyca autorstwa Benedykta Kubickiego.

Film video: fragmenty konferencji