…Całkowitej prawdy nie zna żaden człowiek na tym świecie. To co my, ludzie, nazywamy „prawdą” jest zaledwie jej szukaniem. Szukanie prawdy jest tylko możliwe w wolnej dyskusji. Dlatego ustrój komunistyczny, który tego zakazuje, musi być siłą rzeczy – wielką nieprawdą. Znalazłszy się tedy w świecie uznającym wolność jednostki i wolność myśli, winniśmy czynić wszystko, aby nie zacieśniać horyzontów myślowych, ale rozszerzać; nie zacieśniać dyskusji, a ją poszerzać. Józef Mackiewicz. Zwycięstwo prowokacji, 1962

Wyjątkowa wystawa i konferencja, poświęcone Wileńskiej Szkole Rysunku (1866-1915) Drukuj
Autor: Inf. wł.   
Piątek, 06 października 2017

Dziś w Narodowej Galerii Sztuki w Wilnie odbyła się międzynarodowa konferencja pt. Vilniaus piešimo mokykla (1866-1915) ir jos tarptautiniai atgarsiai (Wileńska Szkoła Rysunku (1866-1915) i jej międzynarodowe odgłosy), służąc przywróceniu pamięci współczesnych pokoleń dorobku i zasług instytucji, która miała znaczący wpływ na rozwój malarstwa, grafiki i rzeźby nie tylko na Litwie, ale też na Białorusi, w Izraelu, Polsce, Rosji i innych krajach.

Wielu z pośród uczniów i wychowanków  tej Szkoły, a było ich około 4 tysięcy,  należało później do elity twórczej w krajach swego zamieszkania.

W konferencji udział wzięli i wygłosili referaty krajowi i zagraniczni znawcy powyższej tematyki. Konferencja została zorganizowana przez Instytut Badań Kultury Litwy.

W przeddzień konferencji w Narodowej Galerii Sztuki została otwarta wyjątkowa wystawa pt. Académie de Vilna - Vilniaus piešimo mokykla (1866-1915), na której zgromadzono ponad 350 eksponatów malarstwa, grafiki i rzeźby z dorobku 69 wychowanków i wykładowców Wileńskiej Szkoły Rysunku.  

Wystawa potrwa do 26 listopada.

Na zdjęciach: referenci konferencji dr Jolanta Širkaitė i dr Jolita Mulevičiūtė; jeden z eksponatów wystawy – portret Ferdynanda Ruszczyca autorstwa Benedykta Kubickiego.

Film video: fragmenty konferencji