…My, Wilnianie…(…) Tuśmy wrośli od wieków, w tę Ziemię Wileńską i nikt jej obrazu z serca nam wyrwać nie jest w stanie. I po największej nawet burzy, ci z nas, co się ostali, zdrowi czy ranni, z okopów, lasu czy piwnic, z zagranicy, czy tylko z domu, wrócimy do swej ziemi i będziemy ją orać. Józef Mackiewicz. Gazeta Codzienna, 1939

Wyjątkowa wystawa i konferencja, poświęcone Wileńskiej Szkole Rysunku (1866-1915) Drukuj
Autor: Inf. wł.   
Piątek, 06 października 2017

Dziś w Narodowej Galerii Sztuki w Wilnie odbyła się międzynarodowa konferencja pt. Vilniaus piešimo mokykla (1866-1915) ir jos tarptautiniai atgarsiai (Wileńska Szkoła Rysunku (1866-1915) i jej międzynarodowe odgłosy), służąc przywróceniu pamięci współczesnych pokoleń dorobku i zasług instytucji, która miała znaczący wpływ na rozwój malarstwa, grafiki i rzeźby nie tylko na Litwie, ale też na Białorusi, w Izraelu, Polsce, Rosji i innych krajach.

Wielu z pośród uczniów i wychowanków  tej Szkoły, a było ich około 4 tysięcy,  należało później do elity twórczej w krajach swego zamieszkania.

W konferencji udział wzięli i wygłosili referaty krajowi i zagraniczni znawcy powyższej tematyki. Konferencja została zorganizowana przez Instytut Badań Kultury Litwy.

W przeddzień konferencji w Narodowej Galerii Sztuki została otwarta wyjątkowa wystawa pt. Académie de Vilna - Vilniaus piešimo mokykla (1866-1915), na której zgromadzono ponad 350 eksponatów malarstwa, grafiki i rzeźby z dorobku 69 wychowanków i wykładowców Wileńskiej Szkoły Rysunku.  

Wystawa potrwa do 26 listopada.

Na zdjęciach: referenci konferencji dr Jolanta Širkaitė i dr Jolita Mulevičiūtė; jeden z eksponatów wystawy – portret Ferdynanda Ruszczyca autorstwa Benedykta Kubickiego.

Film video: fragmenty konferencji