…Społeczeństwo dojrzałego narodu winno być jak rozwarty szeroko wachlarz. Niewątpliwie tak. Dodałbym od siebie, że im więcej ponad 180 stopni rozwarcia tego wachlarza, tym więcej świadczy o dojrzałości, dynamice, a więc i bogactwie myśli społeczeństwa. Podczas gdy zwinięty w mocnej garści robi wrażenie raczej krótkiej pałki.  Józef Mackiewicz. Kompleks niemiecki. Kultura, 1956

Została powołana asocjacja w obronie języka litewskiego Drukuj
Autor: Inf. wł.   
Piątek, 22 września 2017

Dziś w Akademii Nauk Litwy inicjatywna grupa „TALKA už Lietuvos valstybinę kalbą“ (Tłoka o litewski język państwowy) przeprowadziła spotkanie – dyskusję, w trakcie której zostało powołane do życia społeczne ugrupowanie o tej samej nazwie. Zgromadzeni wyłonili osiemnastoosobową radę przyszłej organizacji, a jej prezesem został Gintaras Karosas.

Uczestnicy spotkania wyrazili zaniepokojenie wobec próby wnoszenia zmian do języka litewskiego, wprowadzania do oficjalnych dokumentów zapisów w języku nie państwowym oraz podkreślili potrzebę umacniania współpracy krajów bałtyckich.

Po zakończeniu spotkania jej uczestnicy przeprowadzili mityng przed siedzibą Rządu.

Na zdjęciu: uczestnicy spotkania na Placu V. Kudirki

Film video: fragmenty spotkania