…I wypuściłbym na Europę patrole mongolskich opryczników, aby nahajami z byczej skóry, strzegły wolności słowa, i nie dopuszczały przemocy jednego z tych słów nad drugim. Bo nie to wydaje mi się najważniejsze w życiu, jakie kto ma przekonania, a to jedynie - by każdy je mógł swobodnie wypowiadać. Józef Mackiewicz. Gdybym był chanem… Kultura, 1958

Została powołana asocjacja w obronie języka litewskiego Drukuj
Autor: Inf. wł.   
Piątek, 22 września 2017

Dziś w Akademii Nauk Litwy inicjatywna grupa „TALKA už Lietuvos valstybinę kalbą“ (Tłoka o litewski język państwowy) przeprowadziła spotkanie – dyskusję, w trakcie której zostało powołane do życia społeczne ugrupowanie o tej samej nazwie. Zgromadzeni wyłonili osiemnastoosobową radę przyszłej organizacji, a jej prezesem został Gintaras Karosas.

Uczestnicy spotkania wyrazili zaniepokojenie wobec próby wnoszenia zmian do języka litewskiego, wprowadzania do oficjalnych dokumentów zapisów w języku nie państwowym oraz podkreślili potrzebę umacniania współpracy krajów bałtyckich.

Po zakończeniu spotkania jej uczestnicy przeprowadzili mityng przed siedzibą Rządu.

Na zdjęciu: uczestnicy spotkania na Placu V. Kudirki

Film video: fragmenty spotkania