…Całkowitej prawdy nie zna żaden człowiek na tym świecie. To co my, ludzie, nazywamy „prawdą” jest zaledwie jej szukaniem. Szukanie prawdy jest tylko możliwe w wolnej dyskusji. Dlatego ustrój komunistyczny, który tego zakazuje, musi być siłą rzeczy – wielką nieprawdą. Znalazłszy się tedy w świecie uznającym wolność jednostki i wolność myśli, winniśmy czynić wszystko, aby nie zacieśniać horyzontów myślowych, ale rozszerzać; nie zacieśniać dyskusji, a ją poszerzać. Józef Mackiewicz. Zwycięstwo prowokacji, 1962

Cała Litwa tańczy Drukuj
Autor: Inf. wł.   
Sobota, 16 września 2017

Wczoraj po raz kolejny odbywała się w kraju akcja „Visa Lietuva šoka 2017“ (Cała Litwa tańczy), której celem jest promowanie litewskiej kultury i tradycji, tańca i muzyki ludowej.

W Wilnie podstawowymi centrami akcji były Uniwersytet Wileński oraz Plac Katedralny. Na uniwersyteckim podwórku M. K. Sarbiewskiego tańczyli studenci pod kierunkiem uniwersyteckiego zespołu pieśni i tańca oraz kapeli „Jaunimelis”. Na centralnym placu Wilna z kolei do tańca zapraszały miejskie zespoły i zespoły działające przy Narodowym Centrum Kultury.

Na zdjęciach: uczestnicy tanecznej akcji na podwórku uniwersyteckim i na Placu Katedralnym.

Film video: fragmenty akcji „Visa Lietuva šoka 2017“ w Wilnie.