…Symbolem ciemnoty politycznej, głupoty mas, symbolem krótkowzroczności, jakiegoś specyficznego chamstwa, ciasnoty nieprawdopodobnej, obłędu nieomal - niech służy fakt następujący: oto nad Wilnem, nad lotniskiem Porubanku, błyszczy czerwona gwiazda bazy sowieckiej. Straszliwy cień czerwonego terroru pada na życie, mienie i sumienie chrześcijańskiej ludności. Tymczasem ludność ta nie ma nic lepszego do roboty, jak tłuc się wzajemnie po własnych świątyniach, tłuc do krwi podczas modłów, spierając się o to - czy w kościołach katolickich śpiewane być mają pieśni w języku polskim, czy litewskim!!! Józef Mackiewicz. Prawda w oczy nie kole, 2002

Myśl polityczna Adolfasa Damušisa a aktualny stan państwa Drukuj
Autor: Inf. wł.   
Niedziela, 18 czerwca 2017

[…] Po utracie suwerenności państwa – ratować suwerenność myśli. Józef Mackiewicz. Zwycięstwo prowokacji.

Wczoraj w Bibliotece Narodowej im. Martynasa Mažvydasa w ramach studium myśli politycznej Adolfasa Damušisa zakończyła obrady dwudniowa konferencja pt. „Mūsų šimtmetis: tauta demokratinės valstybės kūrybos ir griovimo kryžkelėse“(Nasze stulecie: naród na rozdrożu budowy demokratycznego państwa i jego burzenia).

Dwudniowa interesująca dyskusja z udziałem przedstawicieli środowiska Litwinów z USA i młodzieży - o naszej historii, stanie państwa i myśli politycznej A. Damušisa, była jedną z cegiełek budowy państwa, którego celem najwyższym jest dobro obywateli  w nawiązaniu do ich pamięci historycznej, tradycji i tożsamości narodowej.

Konferencja była też znakiem aktywizacji działalności Centrum studiów demokracji im. A. Damušisa, które od roku 2013 działało przy Uniwersytecie im. Michała Romera, a obecnie jego siedziba została przeniesiona do  odnowionej Biblioteki Narodowej.

***

Adolfas Damušis (1908 – 2003) – litewski naukowiec, działacz oporu sowieckiemu i hitlerowskiemu okupantom, niezłomny bojownik o niepodległy byt państwowy Litwy..

Na zdjęciu: na pytania uczestników konferencji odpowiada jeden z referentów prof. Alvydas Jokubaitis

Filmy video: fragmenty konferencji.