…Całkowitej prawdy nie zna żaden człowiek na tym świecie. To co my, ludzie, nazywamy „prawdą” jest zaledwie jej szukaniem. Szukanie prawdy jest tylko możliwe w wolnej dyskusji. Dlatego ustrój komunistyczny, który tego zakazuje, musi być siłą rzeczy – wielką nieprawdą. Znalazłszy się tedy w świecie uznającym wolność jednostki i wolność myśli, winniśmy czynić wszystko, aby nie zacieśniać horyzontów myślowych, ale rozszerzać; nie zacieśniać dyskusji, a ją poszerzać. Józef Mackiewicz. Zwycięstwo prowokacji, 1962

Obchody Międzynarodowego Dnia Różnorodności Biologicznej Drukuj
Autor: Inf. wł.   
Sobota, 20 maja 2017

Dziś w Sadzie Botanicznym Uniwersytetu Wileńskiego w Kairėnai świętowano  Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej, obchody którego zostały ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na 22 maja.

Licznie przybyli wilnianie i goście stolicy uczestniczyli w różnorodnych przedsięwzięciach, związanych z popularyzacją ochrony środowiska, zachowaniem jej różnorodności i zdrowym trybem życia. Dla dzieci i młodzieży został zorganizowany specjalny konkurs związany z wysadzaniem i ochroną roślin.

Szczególne zainteresowania wśród przybyłych na święto budził zrekonstruowany dom mieszkalny, pełniący obecnie funkcję siedziby administracji Sadu Botanicznego i laboratorium , który jest otoczony żywymi zielonymi kolumnami z sadem na dachu. 

Zresztą wieloletni trud i pomysłowość pracowników Sadu Botanicznego, pod opieka których znajduje się około 10 tys. drzew, krzewów i roślin, jest widoczny w każdym zakątku Sadu i zawsze cieszy. A na wiosnę - szczególnie. 

Na zdjęciach: dziś w Sadzie Botanicznym Uniwersytetu Wileńskiego.