…Za uczciwego polityka uważam tylko takiego, który w swojej publicznej działalności przyznaje się do popełnionych błędów, koryguje swoje tezy w miarę narastania wiadomości i doświadczenia zaczerpniętego z rzeczywistości. Józef Mackiewicz. Prawda w oczy nie kole, 2002

Obchody Międzynarodowego Dnia Różnorodności Biologicznej Drukuj
Autor: Inf. wł.   
Sobota, 20 maja 2017

Dziś w Sadzie Botanicznym Uniwersytetu Wileńskiego w Kairėnai świętowano  Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej, obchody którego zostały ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na 22 maja.

Licznie przybyli wilnianie i goście stolicy uczestniczyli w różnorodnych przedsięwzięciach, związanych z popularyzacją ochrony środowiska, zachowaniem jej różnorodności i zdrowym trybem życia. Dla dzieci i młodzieży został zorganizowany specjalny konkurs związany z wysadzaniem i ochroną roślin.

Szczególne zainteresowania wśród przybyłych na święto budził zrekonstruowany dom mieszkalny, pełniący obecnie funkcję siedziby administracji Sadu Botanicznego i laboratorium , który jest otoczony żywymi zielonymi kolumnami z sadem na dachu. 

Zresztą wieloletni trud i pomysłowość pracowników Sadu Botanicznego, pod opieka których znajduje się około 10 tys. drzew, krzewów i roślin, jest widoczny w każdym zakątku Sadu i zawsze cieszy. A na wiosnę - szczególnie. 

Na zdjęciach: dziś w Sadzie Botanicznym Uniwersytetu Wileńskiego.