…Genezy koncepcji mojej skłonny jestem dopatrywać się w założeniach politycznych W. Ks. Witolda: obydwa państwa utworzyły wówczas związek, który upodobnić można do dwóch ludzi opartych wzajem plecami, a zwróconych twarzami w przeciwległe strony. Wielkie Księstwo Litewskie na wschód, Korona na zachód. W ten sposób każde z tych państw miało zabezpieczone tyły. Nic oczywiście nie stało na przeszkodzie, aby działać miały, zależnie od okoliczności, w jednym kierunku wspólnie. Józef Mackiewicz. Prawda w oczy nie kole, 2002

Twórczość Kazysa Bradūnasa i obchody Dnia odzyskania prasy, języka i książki Drukuj
Autor: Inf. wł.   
Niedziela, 07 maja 2017

Dziś, obchodząc Dzień odzyskania prasy, języka i książki w wielu miejscach Wilna i kraju odbyły się różnorodne spotkania, poświęcone  popularyzacji litewskiej literatury i języka, zaliczanego do grupy najstarszych języków europejskich.

Z tej okazji w Instytucie Litewskiej Literatury i Folkloru  odbyły się dziesiąte czytanie litewskiej klasyki. Tym razem była to twórczość  wybitnego poety i publicysty Kazysa Bradūnasa (1917 – 2009). Sejm Republiki Litewskiej, przekonany o szczególnym znaczeniu dorobku twórczego poety, ogłosił rok 2017 Rokiem Kazysa Bradūnasa.

W uroczystościach udział wzięła liczna grupa znawców i miłośników dorobku K. Bradūnasa, córka poety Elena Bradūnaitė-Aglinskienė oraz folklorystyczny zespół  „Dijūta“.

Na zdjęciu: w czasie spotkania - Elena Bradūnaitė-Aglinskienė oraz zespół  „Dijūta.

Film video: wybrane fragmenty uroczystości.