…Najcharakterystyczniejszą cechą systemu komunistycznego jest natomiast totalna niewola ludzkiego ducha, zniewolenie ludzkiej myśli, ludzkiego intelektu. Józef Mackiewicz. Zwycięstwo prowokacji, 1962

Otwarcie tablicy pamiątkowej braciom Piłsudskim Drukuj
Autor: Inf. wł.   
Środa, 26 kwietnia 2017

Wczoraj w miejscowości Zalavas (Zułów) w rejonie Święciańskim została ustawiona tablica pamiątkowa, poświęcona pamięci tu urodzonych braci Piłsudskich – Bronisława  Piłsudskiego (1866 – 1918), etnografa, antropologa i badacza grup etnicznych Dalekiego Wschodu,  oraz Józefa Piłsudskiego (1867 – 1935).

Inicjatorami i fundatorami wzniesienia pomnika są bracia Vytautas i Kęstutis Musteikisowie wraz grupą przyjaciół.

O ile upamiętnienie postaci Bronisława Piłsudskiego i zwrócenie uwagi na jego dorobek jest, naszym zdaniem, godne poparcia, o tyle wystawianie pomnika dla Józefa Piłsudskiego - jest raczej błędne i niezrozumiałe, a wynika najwidoczniej z braku rozeznania w literaturze w języku polskim.

Okupacja Wilna, przekazanie Mińska bolszewikom, przepołowienie z sowietami zgodnie z Traktatem Ryskim Białorusi i Ukrainy i niedopuszczenie do realizacji tam idei państwowości, oraz szereg innych wynaturzeń, tragicznie zaciążyły i ciążą do dziś na losami narodów i państw, powołanych na terytorium historycznego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Takie czyny są zaliczane raczej do grzechów śmiertelnych, za które pomników się nie wystawia.

Tym nie mniej jest to bezinteresowna inicjatywa prywatna, która mieści się w ramach prawa i może być wzorem dla innych w sytuacji, gdy w stolicy państwa w Wilnie i w innych miejscowościach dotychczas nie upamiętniono wiele wybitnych postaci, które poświęciły dla Litwy życie i znaczny dorobek.

Na zdjęciu: inicjatorzy i uczestnicy uroczystości otwarcia tablicy pamiątkowej.

Film video: fragmenty otwarcia tablicy.