…Całkowitej prawdy nie zna żaden człowiek na tym świecie. To co my, ludzie, nazywamy „prawdą” jest zaledwie jej szukaniem. Szukanie prawdy jest tylko możliwe w wolnej dyskusji. Dlatego ustrój komunistyczny, który tego zakazuje, musi być siłą rzeczy – wielką nieprawdą. Znalazłszy się tedy w świecie uznającym wolność jednostki i wolność myśli, winniśmy czynić wszystko, aby nie zacieśniać horyzontów myślowych, ale rozszerzać; nie zacieśniać dyskusji, a ją poszerzać. Józef Mackiewicz. Zwycięstwo prowokacji, 1962

W dziedzinie ochrony historycznych zabytków – dno moralne Drukuj
Autor: Inf. wł.   
Środa, 19 kwietnia 2017

Tak wczoraj określili stan ochrony zabytków w Wilnie uczestnicy akcji protestu, zgromadzeni przy byłym wileńskim klasztorze Misjonarzy i kościele Wniebowstąpienia Pańskiego, zaznaczając jednocześnie Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków.

Zdewastowanie i wyrycie ogromnych dołów pod domy i garaże dla nowej nomenklatury oraz nowobogackich na widowiskowym wzgórzu zwanym Górą Zbawiciela tuż przy

byłym klasztorze Misjonarzy i kościele Wniebowstąpienia Pańskiego bez wątpienia stanowi najwyższy wyraz cynizmu i zdemoralizowania wszystkich tych, którzy inicjują takie budowy, a przede wszystkim władz stolicy i Departamentu Ochrony Zabytków.

Zresztą nie jest to jedyne tego rodzaju przestępcze działania wobec zabytków oraz historii Wilna i Litwy. Temu dowodem jest stan Góry Giedymina, rozbudowa domu na wileńskiej Starówce (ul. Didžioji 9), znajdującej się na liście UNESCO, niszczenie Starówki w Trokach, przymiarki do podobnych czynów na Mierzei Kurońskiej itd., itp.

Miał rację Vitas Vasiliauskas, kierownik sztabu wyborczego D. Grybauskaitė, który po zakończeniu prezydenckich wyborów w roku 2009 stwierdził w prasie, iż odtąd normy moralne przestają obowiązywać. A ponieważ normy moralne stanowią podstawę prawa – skutki tym zmian odczuwamy obecnie na każdym kroku.

Na zdjęciach:  stan terenu na Górze Zbawiciela przy klasztorze Misjonarzy i kościele Wniebowstąpienia Pańskiego sprzed kilku dni; uczestnicy akcji protestu.

Film video: fragmenty akcji protestu w dniu 18 kwietnia 2017 roku.