…Całkowitej prawdy nie zna żaden człowiek na tym świecie. To co my, ludzie, nazywamy „prawdą” jest zaledwie jej szukaniem. Szukanie prawdy jest tylko możliwe w wolnej dyskusji. Dlatego ustrój komunistyczny, który tego zakazuje, musi być siłą rzeczy – wielką nieprawdą. Znalazłszy się tedy w świecie uznającym wolność jednostki i wolność myśli, winniśmy czynić wszystko, aby nie zacieśniać horyzontów myślowych, ale rozszerzać; nie zacieśniać dyskusji, a ją poszerzać. Józef Mackiewicz. Zwycięstwo prowokacji, 1962

Prezentacja dzieła Joachima Lelewela w języku litewskim Drukuj
Autor: Inf. wł.   
Środa, 22 marca 2017

Dziś w Białej Sali Uniwersytetu Wileńskiego z udziałem rektora Alma Mater Vilnensis prof. Artūrasa Žukauskasa odbyła się uroczystość, poświęcona prezentacji dzieła Joachima Lelewela w języku litewskim pt. Dvejetas bibliografinių knygų (Bibljograficznych ksiąg dwoje).

Prezentacja trzech tomów ww. dzieła była też okazją do przypomnienia dorobku i zasług J. Lelewela dla Uniwersytetu i Nauki oraz zaznaczenia jego dnia urodzin.

Uroczystościom towarzyszył występ kwartetu smyczkowego orkiestry kameralnej Uniwersytetu pod kierunkiem Pauliusa Bernardasa Koncė.

***

Joachim Lelewel (22 marca 1786 - 29 maja 1861), student i profesor Uniwersytetu Wileńskiego  – historyk, bibliograf, numizmatyk, poliglota (znał 12 języków), heraldyk i działacz polityczny. W swoim testamencie dla uniwersytetu Wileńskiego zapisał niezwykle bogate zbiory unikalnych atlasów, map i książek.

W roku 1929 w związku z obchodami 350 rocznicy Uniwersytetu Stefana Batorego prochy Lelewela zostały sprowadzone z Paryża do Wilna i złożone na Rossie.

Na zdjęciach: uroczyste spotkanie, poświecone prezentacji dzieła J. Lelewela; Dvejetas bibliografinių knygų  3 tomy

Film video: fragmenty uroczystości.