Prawda jest nieznana, i prawdopodobnie, w obecnym stanie rozwoju gatunku ludzkiego, nigdy poznana nie będzie. Natomiast to, co stanowi najwznioślejszą cechę tego gatunku, to przyrodzony pęd do poszukiwania prawdy. Ten pęd świadczy o “uduchowieniu" naszego gatunku, wyrażonym w jego - kulturze, wszelkie zatem warunki zewnętrzne, ustroje państwowe, czy idee, wzbraniające lub tylko ograniczające prawo do poszukiwania prawdy, stają się automatycznie wrogami kultury ludzkiej. Józef Mackiewicz. Gdybym był chanem… Kultura, 1958

Prezentacja dzieła Joachima Lelewela w języku litewskim Drukuj
Autor: Inf. wł.   
Środa, 22 marca 2017

Dziś w Białej Sali Uniwersytetu Wileńskiego z udziałem rektora Alma Mater Vilnensis prof. Artūrasa Žukauskasa odbyła się uroczystość, poświęcona prezentacji dzieła Joachima Lelewela w języku litewskim pt. Dvejetas bibliografinių knygų (Bibljograficznych ksiąg dwoje).

Prezentacja trzech tomów ww. dzieła była też okazją do przypomnienia dorobku i zasług J. Lelewela dla Uniwersytetu i Nauki oraz zaznaczenia jego dnia urodzin.

Uroczystościom towarzyszył występ kwartetu smyczkowego orkiestry kameralnej Uniwersytetu pod kierunkiem Pauliusa Bernardasa Koncė.

***

Joachim Lelewel (22 marca 1786 - 29 maja 1861), student i profesor Uniwersytetu Wileńskiego  – historyk, bibliograf, numizmatyk, poliglota (znał 12 języków), heraldyk i działacz polityczny. W swoim testamencie dla uniwersytetu Wileńskiego zapisał niezwykle bogate zbiory unikalnych atlasów, map i książek.

W roku 1929 w związku z obchodami 350 rocznicy Uniwersytetu Stefana Batorego prochy Lelewela zostały sprowadzone z Paryża do Wilna i złożone na Rossie.

Na zdjęciach: uroczyste spotkanie, poświecone prezentacji dzieła J. Lelewela; Dvejetas bibliografinių knygų  3 tomy

Film video: fragmenty uroczystości.