…Henryk Sienkiewicz był pisarzem dla dzieci, które na zawsze zostają w nas i którymi my na zawsze zostajemy gdzieś w głębi naszych serc i w mrokach podświadomości. Stefan Żeromski był pisarzem dla młodzieży. Józef Mackiewicz jest pisarzem dla dorosłych, dla ludzi w wieku męskim, wieku klęski.
Marian Hemar. Tydzień Polski, 1966

Różne oblicza obchodów Dnia Odzyskania Niepodległości Drukuj
Autor: Inf. wł.   
Niedziela, 12 marca 2017

Wczoraj w kraju uroczyście zaznaczono 27 rocznicę odzyskania Niepodległości.

Na treść święta w stolicy złożyły się tradycyjne uroczyste posiedzenia, koncerty, składanie wieńców i kwiatów, podnoszenie flag, spotkania i przyznawanie wyróżnień oraz oficjalny przemarsz aleją Giedymina od Sejmu RL do  Katedry Wileńskiej.

Z kolei pochód obywatelski, mający głębsze tradycje, odbył się w odwrotnym kierunku – z Placu Katedralnego w kierunku Sejmu. I w odróżnieniu od oficjalnego przemarszu odbywał się w asyście wypełnionych uzbrojonymi policjantami samochodów, noszących wszelkie znamiona demonstracji siły i zastraszania uczestników przemarszu.

W tym też dniu przed prezydenturą na Placu im. S. Daukantasa Związek Narodowy (Tautininkų sąjunga) zorganizował pikietę  i publicznie po raz drugi zwrócił się do prezydent D. Grybauskaitė z propozycją odwołania przyznanego państwowego odznaczenia w postaci orderu „Už nuopelnus Lietuvai“ (Za zasługi wobec Litwy) dla Fani Jocheles–Brantsovsky, która, zdaniem Związku Narodowego i Centrum Badania Ludobójstwa i Ruchu Oporu Mieszkańców Litwy (Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras),  będąc sowiecką partyzantką w styczniu 1944 roku osobiście uczestniczyła w akcie ludobójstwa – wypalaniu wsi Kaniūkai (Koniuchy) i mordowaniu jej mieszkańców.

***

Obserwacja świątecznych przedsięwzięć wyraźnie wykazuje zmęczenie i apatię społeczeństwa oraz pogłębianie się podziałów społecznych w kraju, na co niejednokrotnie zwracali uwagę przedstawiciele UE. Z kolei brak woli i chęci ze strony prezydent i innych kierowników kraju rozpoczęcia autentycznego dialogu społecznego odnośnie zakumulowanych przez lata problemów – moralnych, prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych  - owocuje masową emigracją ludności, co stanowi poważne zagrożenie dla przyszłości kraju.

Na zdjęciach: 11 marca 2017 roku w Wilnie.

Film video: fragmenty uroczystości.