Prawda jest nieznana, i prawdopodobnie, w obecnym stanie rozwoju gatunku ludzkiego, nigdy poznana nie będzie. Natomiast to, co stanowi najwznioślejszą cechę tego gatunku, to przyrodzony pęd do poszukiwania prawdy. Ten pęd świadczy o “uduchowieniu" naszego gatunku, wyrażonym w jego - kulturze, wszelkie zatem warunki zewnętrzne, ustroje państwowe, czy idee, wzbraniające lub tylko ograniczające prawo do poszukiwania prawdy, stają się automatycznie wrogami kultury ludzkiej. Józef Mackiewicz. Gdybym był chanem… Kultura, 1958

Różne oblicza obchodów Dnia Odzyskania Niepodległości Drukuj
Autor: Inf. wł.   
Niedziela, 12 marca 2017

Wczoraj w kraju uroczyście zaznaczono 27 rocznicę odzyskania Niepodległości.

Na treść święta w stolicy złożyły się tradycyjne uroczyste posiedzenia, koncerty, składanie wieńców i kwiatów, podnoszenie flag, spotkania i przyznawanie wyróżnień oraz oficjalny przemarsz aleją Giedymina od Sejmu RL do  Katedry Wileńskiej.

Z kolei pochód obywatelski, mający głębsze tradycje, odbył się w odwrotnym kierunku – z Placu Katedralnego w kierunku Sejmu. I w odróżnieniu od oficjalnego przemarszu odbywał się w asyście wypełnionych uzbrojonymi policjantami samochodów, noszących wszelkie znamiona demonstracji siły i zastraszania uczestników przemarszu.

W tym też dniu przed prezydenturą na Placu im. S. Daukantasa Związek Narodowy (Tautininkų sąjunga) zorganizował pikietę  i publicznie po raz drugi zwrócił się do prezydent D. Grybauskaitė z propozycją odwołania przyznanego państwowego odznaczenia w postaci orderu „Už nuopelnus Lietuvai“ (Za zasługi wobec Litwy) dla Fani Jocheles–Brantsovsky, która, zdaniem Związku Narodowego i Centrum Badania Ludobójstwa i Ruchu Oporu Mieszkańców Litwy (Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras),  będąc sowiecką partyzantką w styczniu 1944 roku osobiście uczestniczyła w akcie ludobójstwa – wypalaniu wsi Kaniūkai (Koniuchy) i mordowaniu jej mieszkańców.

***

Obserwacja świątecznych przedsięwzięć wyraźnie wykazuje zmęczenie i apatię społeczeństwa oraz pogłębianie się podziałów społecznych w kraju, na co niejednokrotnie zwracali uwagę przedstawiciele UE. Z kolei brak woli i chęci ze strony prezydent i innych kierowników kraju rozpoczęcia autentycznego dialogu społecznego odnośnie zakumulowanych przez lata problemów – moralnych, prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych  - owocuje masową emigracją ludności, co stanowi poważne zagrożenie dla przyszłości kraju.

Na zdjęciach: 11 marca 2017 roku w Wilnie.

Film video: fragmenty uroczystości.