Prawda jest nieznana, i prawdopodobnie, w obecnym stanie rozwoju gatunku ludzkiego, nigdy poznana nie będzie. Natomiast to, co stanowi najwznioślejszą cechę tego gatunku, to przyrodzony pęd do poszukiwania prawdy. Ten pęd świadczy o “uduchowieniu" naszego gatunku, wyrażonym w jego - kulturze, wszelkie zatem warunki zewnętrzne, ustroje państwowe, czy idee, wzbraniające lub tylko ograniczające prawo do poszukiwania prawdy, stają się automatycznie wrogami kultury ludzkiej. Józef Mackiewicz. Gdybym był chanem… Kultura, 1958

Wyróżnienia za pielęgnowanie języka litewskiego Drukuj
Autor: Inf. wł.   
Piątek, 03 marca 2017

Wczoraj w Akademii Nauk Litwy w ramach programu obchodów Dni Języka Litewskiego, tradycyjnie zaznaczanych w okresie między 16 lutego i 11 marca, odbyło się

wręczanie nagród, przyznanych przez Państwową Komisję Języka Litewskiego za pielęgnowanie mowy litewskiej.

Prof. dr Valentina Dagienė,  dr Gintautas Grigas oraz dr Tatjana Jevsikova z Uniwersytetu Wileńskiego zostali wyróżnieni za tworzenie terminologii komputerowej w języku litewskim; Aldona Kaluinienė – za redagowanie tekstów naukowych, Vytauta Šmaižytė – za wieloletni udział w organizowaniu i promocji Konkursu Dyktanda Narodowego.

Laureaci nagrody Państwowej Komisji Języka Litewskiego otrzymali symboliczną mini rzeźbę „Sraigė“ (ślimak), autorstwa Rokasa Dovydėnasa.

***

Na tle nagród, wyróżnień i imprez, organizowanych przez Komisję w stołecznych urzędach rangi państwowej, rzuca się w oczy, że powyższa  instytucja za ponad dwadzieścia lat swojej działalności nie pojęła się i nie zainicjowała żadnych działań, skierowanych na popularyzację, nauczanie i upowszechnianie języka litewskiego pod Wilnem, poza bramami  stolicy w rejonach wileńskim i szczególnie solecznickim, gdzie ludność nadal w kontaktach z władzą używa języka rosyjskiego i białoruskiego.

Widocznie gadanie o tym, iż ludność ta nadal ogląda telewizję rosyjską i białoruską,  przynosi  większe  dywidendy dla różnych polityków oraz działaczy  i bardziej uzasadnia potrzebę utrzymania obszernego aparatu Komisji, niż praca w kierunku podnoszenia poziomu znajomości  języka państwowego wśród ludności dorosłej.

Jest to, naszym zdaniem, kolejny typowy przykład współczesnego symbolizmu w działalności instytucji, utrzymanej kosztem obywateli.

Na zdjęciu: laureaci nagrody.

Film video: fragmenty uroczystości.