…Historia jest bardzo długa i bardzo zawiła. Chodzi o to, że ongiś, dawno, było państwo nie tyle bogate, co wielkie i, jak na mój gust, piękne, pod nazwą Wielkie Księstwo Litewskie. I oto raptem wszyscy wyrzekli się po nim sukcesji… Józef Mackiewicz.  Kultura, 1954

O I wojnie światowej po 98 latach od jej zakończenia Drukuj
Autor: Inf. wł.   
Poniedziałek, 28 listopada 2016

Od 11 listopada w Bibliotece Akademii Nauk Litwy im. Wróblewskich działa międzynarodowa wystawa pt. „Pirmojo pasaulinio karo frontuose“ (Na frontach I wojny światowej), zorganizowana w ramach współpracy na podstawie zdjęć, listów, dokumentów i druków, znajdujących się w Bibliotece Akademii Nauk Litwy i w Centralnej Bibliotece Naukowej Akademii Nauk Białorusi im. Jakuba Kołasa.

Wystawa przypomina o tragicznych konsekwencjach wielkiej wojny dla naszego kraju – do wojska powołano około 65 tysięcy mężczyzn (bez Kłajpedy), z których prawie 12 tysięcy zginęli; przez Litwę przebiegała linia frontu, a zmieniające się okupanci bezlitośnie grabiły i zubożały ludność.  W pamięci tych, którzy przeżyli I i II wojny światowe, I wojna (1914 – 1918) była dla ludności Litwy bardziej uciążliwa.

Te odległe, zacierające się w pamięci kolejnych pokoleń niezwykle tragiczne wydarzenia światowe, były też zarzewiem idei tworzenia niepodległych państw narodowych, wyszkoliły żołnierzy i kadrę oficerską, co pozwoliło niebawem sprawnie zorganizować działalność własnych sił zbrojnych.

Konsekwencją I wojny światowej  była też  rewolucja w Rosji i zaistnienie sowieckiego reżymu, a w Niemczech – reżymu faszystowskiego, który doprowadził do wybuch II wojny światowej.

Na zdjęciach: archiwalne zdjęcia z wystawy.