…Nie należy zapominać, że demokracja to jeszcze nie wolność. Demokracja to tylko równość. Dopiero liberalizm jest ­wolnością. Połączenie równości z wolnością ma wreszcie stwarzać ów ideał, który wszyscy pragniemy osiągnąć. Józef Mackiewicz. Zwycięstwo prowokacji, 1962

Prezentacja książki o Onie Šimaitė Drukuj
Autor: Inf. wł.   
Piątek, 14 października 2016

Wczoraj w wileńskim Centrum Tolerancji odbyła się prezentacja litewskiego wydania książki Julii Šukys pt. „Epistolofilija. Užrašytas Onos Šimaitės gyvenimas“ (Zapisane w listach życie Ony Šimaitė), poświęconej Sprawiedliwej wśród Narodów Świata bibliotekarce Uniwersytetu Wileńskiego Onie Šimaitė, która w czasie II wojny światowej z narażaniem własnego życia ratowała  Żydów w Wilnie.

Wcześniej w roku 2012 i 2013 ww. książka ukazała się w języku angielskim i uzyskała nagrodę literacką w Kanadzie.

Dzięki współczesnym środkom łączności zgromadzeni w Centrum Tolerancji mogli usłyszeć głos głównej bohaterki wydania Ony Šimaitė oraz bezpośrednio rozmawiać z mieszkającą w Stanach Zjednoczonych autorką książki Julią Šukys.

***
Ona Šimaitė (1894 – 1970) – w czasie II wojny światowej bibliotekarka Uniwersytetu Wileńskiego, która pod pozorem przejmowania książek od studentów Żydów, znajdujących się w wileńskim getto, dostarczała mieszkańcom getta dokumenty, informację, produkty i inne przedmioty, wynosiła cenne dokumenty historyczne i listy. W roku 1944 została aresztowana przez hitlerowców, torturowana i osadzona w obozie koncentracyjnym Dachau, później w obozie koncentracyjnym na południu Francji.

W roku 1966 O. Šimaitė, jako jednej z pierwszych wśród Litwinów został przyznany medal i tytuł  Sprawiedliwej wśród Narodów Świata. Zmarła i pochowana we Francji.

W roku 2002 pośmiertnie dekretem prezydenta Litwy została odznaczone  Krzyżem za ratowanie życia. W roku 2004 w uniwersyteckim podwórku S. Daukantasa została ustawiona tablica pamiątkowa, poświęcona O. Šimaitė.

Julija Šukys. Epistolofilija. Užrašytas Onos Šimaitės gyvenimas. Rašytojų sąjungos leidykla, Vilnius 2016. ISBN  978-9986-39-896-7, str. 256.

Na zdjęciach: spotkanie, poświęcone prezentacji książki „Epistolofilija. Užrašytas Onos Šimaitės gyvenimas

Film video: fragmenty spotkania.