…Wobec zazębienia interesów międzynarodowych, nie ma już dziś miejsca na suwerenności państwowe starego typu. Jeżeli jakiś naród chce pozostać suwerennym, winien rozumieć, że taka możliwość istnieje jedynie przez integralne włączenie się do wolnego świata. …Musimy zdać sobie sprawę, że zachodzi wielki proces przejścia od dotychczasowego „adwokatowania” interesom narodowym, do „adwokatowania” interesom ludzkim. Józef Mackiewicz. Zwycięstwo prowokacji, 1962

Prezentacja książki o Onie Šimaitė Drukuj
Autor: Inf. wł.   
Piątek, 14 października 2016

Wczoraj w wileńskim Centrum Tolerancji odbyła się prezentacja litewskiego wydania książki Julii Šukys pt. „Epistolofilija. Užrašytas Onos Šimaitės gyvenimas“ (Zapisane w listach życie Ony Šimaitė), poświęconej Sprawiedliwej wśród Narodów Świata bibliotekarce Uniwersytetu Wileńskiego Onie Šimaitė, która w czasie II wojny światowej z narażaniem własnego życia ratowała  Żydów w Wilnie.

Wcześniej w roku 2012 i 2013 ww. książka ukazała się w języku angielskim i uzyskała nagrodę literacką w Kanadzie.

Dzięki współczesnym środkom łączności zgromadzeni w Centrum Tolerancji mogli usłyszeć głos głównej bohaterki wydania Ony Šimaitė oraz bezpośrednio rozmawiać z mieszkającą w Stanach Zjednoczonych autorką książki Julią Šukys.

***
Ona Šimaitė (1894 – 1970) – w czasie II wojny światowej bibliotekarka Uniwersytetu Wileńskiego, która pod pozorem przejmowania książek od studentów Żydów, znajdujących się w wileńskim getto, dostarczała mieszkańcom getta dokumenty, informację, produkty i inne przedmioty, wynosiła cenne dokumenty historyczne i listy. W roku 1944 została aresztowana przez hitlerowców, torturowana i osadzona w obozie koncentracyjnym Dachau, później w obozie koncentracyjnym na południu Francji.

W roku 1966 O. Šimaitė, jako jednej z pierwszych wśród Litwinów został przyznany medal i tytuł  Sprawiedliwej wśród Narodów Świata. Zmarła i pochowana we Francji.

W roku 2002 pośmiertnie dekretem prezydenta Litwy została odznaczone  Krzyżem za ratowanie życia. W roku 2004 w uniwersyteckim podwórku S. Daukantasa została ustawiona tablica pamiątkowa, poświęcona O. Šimaitė.

Julija Šukys. Epistolofilija. Užrašytas Onos Šimaitės gyvenimas. Rašytojų sąjungos leidykla, Vilnius 2016. ISBN  978-9986-39-896-7, str. 256.

Na zdjęciach: spotkanie, poświęcone prezentacji książki „Epistolofilija. Užrašytas Onos Šimaitės gyvenimas

Film video: fragmenty spotkania.