…Genezy koncepcji mojej skłonny jestem dopatrywać się w założeniach politycznych W. Ks. Witolda: obydwa państwa utworzyły wówczas związek, który upodobnić można do dwóch ludzi opartych wzajem plecami, a zwróconych twarzami w przeciwległe strony. Wielkie Księstwo Litewskie na wschód, Korona na zachód. W ten sposób każde z tych państw miało zabezpieczone tyły. Nic oczywiście nie stało na przeszkodzie, aby działać miały, zależnie od okoliczności, w jednym kierunku wspólnie. Józef Mackiewicz. Prawda w oczy nie kole, 2002

Antanas Tyla o ludzkim szczęściu, wolności i odwadze Drukuj
Autor: Inf. wł.   
Czwartek, 29 września 2016

Wczoraj zgromadzeni w Akademii Nauk Litwy powitali ukazanie się książki prof. Antanasa Tyla Apie Anykščius ir anykštėnus, poświęconej historii i ludziom jego małej Ojczyzny na tle dziejów Litwy.

Mimo, iż na spotkaniu z udziałem Autora  mowa szła o treści dzieła – atmosfera spotkania, wypowiedzi jej uczestników, liczna obecność  przedstawicieli  świata nauki i kultury świadczyły, iż była to swoista demonstracja poparcia i wdzięczności za całokształt dorobku i wyraźną postawę człowieka i historyka, również w okresie przemian, niepewności i poszukiwań.

Autor książki, podsumowujący spotkanie zaznaczył,  iż badając i opisując dzieje Anykščiai w jego zamiarze było uwypuklenie, iż ludzkie szczęście wynika z wolności, a wolność można osiągnąć tylko poprzez odwagę i poświęcenie.

Antanas Tyła. Apie Anykščius ir anykštėnus. Petro ofsetas. Vilnius 2016. UDK 94(474.5)Ti42, ISBN 978-609-420-508-8.

Na zdjęciach: prof. A. Tyla i jego dzieło.

Film video: fragmenty spotkania.