…Wobec zazębienia interesów międzynarodowych, nie ma już dziś miejsca na suwerenności państwowe starego typu. Jeżeli jakiś naród chce pozostać suwerennym, winien rozumieć, że taka możliwość istnieje jedynie przez integralne włączenie się do wolnego świata. …Musimy zdać sobie sprawę, że zachodzi wielki proces przejścia od dotychczasowego „adwokatowania” interesom narodowym, do „adwokatowania” interesom ludzkim. Józef Mackiewicz. Zwycięstwo prowokacji, 1962

Antanas Tyla o ludzkim szczęściu, wolności i odwadze Drukuj
Autor: Inf. wł.   
Czwartek, 29 września 2016

Wczoraj zgromadzeni w Akademii Nauk Litwy powitali ukazanie się książki prof. Antanasa Tyla Apie Anykščius ir anykštėnus, poświęconej historii i ludziom jego małej Ojczyzny na tle dziejów Litwy.

Mimo, iż na spotkaniu z udziałem Autora  mowa szła o treści dzieła – atmosfera spotkania, wypowiedzi jej uczestników, liczna obecność  przedstawicieli  świata nauki i kultury świadczyły, iż była to swoista demonstracja poparcia i wdzięczności za całokształt dorobku i wyraźną postawę człowieka i historyka, również w okresie przemian, niepewności i poszukiwań.

Autor książki, podsumowujący spotkanie zaznaczył,  iż badając i opisując dzieje Anykščiai w jego zamiarze było uwypuklenie, iż ludzkie szczęście wynika z wolności, a wolność można osiągnąć tylko poprzez odwagę i poświęcenie.

Antanas Tyła. Apie Anykščius ir anykštėnus. Petro ofsetas. Vilnius 2016. UDK 94(474.5)Ti42, ISBN 978-609-420-508-8.

Na zdjęciach: prof. A. Tyla i jego dzieło.

Film video: fragmenty spotkania.