…Za uczciwego polityka uważam tylko takiego, który w swojej publicznej działalności przyznaje się do popełnionych błędów, koryguje swoje tezy w miarę narastania wiadomości i doświadczenia zaczerpniętego z rzeczywistości. Józef Mackiewicz. Prawda w oczy nie kole, 2002

Czy trzeba zmieniać naszą Konstytucję? Drukuj
Autor: Inf. wł.   
Sobota, 17 września 2016

Gyvename precedento neturinčiais teisininkų vaidmens sureikšminimo laikais. Ne todėl, kad visuomenė apie teisininkus galvotų geriau negu Liuteris, bet dėl tam tikros liberalios demokratijos kaip santvarkos specifikos jie ir ekonomistai tapo prima ballerina. Alvydas Jokubaitis
W miniony piątek na Wydziale Stosunków Międzynarodowych i Nauk Politycznych Uniwersytetu Wileńskiego odbył się festiwal – dyskusja pt. „Be saugiklių: radikalios idėjos"(Radykalne idee bez bezpieczników).

Wstępna część dyskusji była oddana do dyspozycji studentów i doktorantów, którzy wygłosili swoje referaty, dotyczące różnych aspektów współczesnej demokracji i jej wynaturzeń. Podstawowym tematem drugiej części spotkania, która przebiegała pod kierunkiem prof. Alvydasa Jokubaitisa, było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie czy trzeba zmieniać Konstytucję Republiki Litewskiej.

Ponieważ do udziału w spotkaniu został zaproszony przewodniczący Sądu Konstytucyjnego Dainius Žalimas, dlatego zabierający głos w dyskusji koncentrowali swoje myśli wokół powyższej instytucji. Niestety, D. Žalimas najwyraźniej nie był przygotowany do merytorycznej dyskusji, ograniczając się do ustawicznego powtarzania, iż żadne zmiany nie są potrzebne. Co więcej – tym, którzy twierdzili o potrzebie zmiany Konstytucji, wskazywał na braki ich wykształcenia i oczytania czy wręcz na postsowieckie ciągotki, bezdyskusyjnie odrzucając wszystkie argumenty, jak również ten, iż sędziowie nie mogą być sędziami w swojej sprawie.

W czasie dyskusji zebranym zostało przedstawione wydanie autorstwa Jonasa Ivoški „Lietuvos Respublikos konstitucinės reformos projektas” (Projekt konstytucyjnej reformy Republiki Litewskiej), zawierające projekt nowej Konstytucji kraju.

Na zdjęciu: prezydium spotkania.

Film video: fragmenty części drugiej festiwalu – dyskusji.