…Symbolem ciemnoty politycznej, głupoty mas, symbolem krótkowzroczności, jakiegoś specyficznego chamstwa, ciasnoty nieprawdopodobnej, obłędu nieomal - niech służy fakt następujący: oto nad Wilnem, nad lotniskiem Porubanku, błyszczy czerwona gwiazda bazy sowieckiej. Straszliwy cień czerwonego terroru pada na życie, mienie i sumienie chrześcijańskiej ludności. Tymczasem ludność ta nie ma nic lepszego do roboty, jak tłuc się wzajemnie po własnych świątyniach, tłuc do krwi podczas modłów, spierając się o to - czy w kościołach katolickich śpiewane być mają pieśni w języku polskim, czy litewskim!!! Józef Mackiewicz. Prawda w oczy nie kole, 2002

Dwadzieścia lat prac dla dobra Litwy Drukuj
Autor: Inf. wł.   
Sobota, 20 czerwca 2015

Dziś jedna z największych krajowych organizacji społecznych - Lietuvai pagražinti draugija, obchodziła dwudziestolecie wznowienia swojej działalności, skierowanej na szeroko pojęte upiększanie Litwy.

O dorobku Stowarzyszenia, o planach i zamiarach na przyszłość poinformował zgromadzonych prezes Juozas Dingelis, prezesi rejonowych oddziałów, działacze organizacji.

Liczna grupa działaczy otrzymała wyróżnienia i listy gratulacyjne, w tym  premiera Algirdasa Butkevičiusa oraz Zarządu Stowarzyszenia.
Jubileuszowym obchodom towarzyszyły występy zespołu „Giedra”, tenora Arūnasa Dingelisa, aktora Tomasa Vaisiety i innych uczestników koncertu.

***

Stowarzyszenie Lietuvai pagražinti draugija zostało powołane w kwietniu  1921 roku, a jej prezesem zarządu został wybrany  wybitny działacz społeczny, redaktor i pisarz,  kanonik Juozas Tumas-Vaižgantoas. Stowarzyszenie za cel główny swojej działalności obrało wychowanie młodego pokolenia i upiększanie kraju.

Wznowienie działalności Stowarzyszenia nastąpiło w czerwcu 1995 roku, a jej honorowym prezesem został znany działacz katolicki, uczestnik antysowieckiego ruchu oporu, zesłaniec Kazimieras Vasiliauskas. Honorowym prezesem był również wybrany poeta Justinas Marcinkevičius.

Na zdjęciach: chwile jubileuszowego spotkania.

Film video:
fragmenty obchodów 20. lecia.