…Całkowitej prawdy nie zna żaden człowiek na tym świecie. To co my, ludzie, nazywamy „prawdą” jest zaledwie jej szukaniem. Szukanie prawdy jest tylko możliwe w wolnej dyskusji. Dlatego ustrój komunistyczny, który tego zakazuje, musi być siłą rzeczy – wielką nieprawdą. Znalazłszy się tedy w świecie uznającym wolność jednostki i wolność myśli, winniśmy czynić wszystko, aby nie zacieśniać horyzontów myślowych, ale rozszerzać; nie zacieśniać dyskusji, a ją poszerzać. Józef Mackiewicz. Zwycięstwo prowokacji, 1962

Nowa Krivė Romuvy Drukuj
Autor: Inf. wł.   
Niedziela, 07 czerwca 2015

W zgiełku imprez ubiegłej niedzieli nie został szerzej odnotowany w środkach masowego przekazu fakt wyświęcenia nowego  przywódcy związku pogan litewskich „Ramuva”. Szczególne zainteresowanie budził fakt, iż po raz pierwszy w historii litewskich pogan najwyższym ich duchownym przywódcą – Krivė, została kobieta Inija Trinkūnienė.

Uroczystości rozpoczęły się obrzędem przy kamieniu na ul. Pilies.  Następnie zgromadzeni udali się na Górę Giedymina na obrzęd wyświęcenia nowej Krivė, po drodze zatrzymując się na Placu Katedralnym, gdzie historycznie przed przyjęciem chrześcijaństwa i wzniesieniem Katedry znajdowały się święte gaje pogan.

Związek  pogan litewskich Romuva został oficjalnie zarejestrowany w 1992 roku. Jego członkowie odwołują się do przedchrześcijańskich wierzeń Bałtów. Głównym ich celem jest wspieranie religii etnicznej poprzez celebrowanie świąt litewskich i propagowanie folkloru.

Związek Romuva w roku 1998 w Wilnie zainicjował powołanie Europejskiego Kongresu Religii Etnicznych, do którego obecnie należą organizacje wyznawców religii etnicznych z 17 krajów.

W roku 2001 spis ludności na Litwie wykazał  1270 przedstawicieli starych wierzeń Bałtów, a w roku 2011 - 5118.

Na zdjęciach: uroczystości w dniu 31 maja.

Film video: fragment uroczystości.