Dziś w Wilnie jedna z najbardziej licznych i aktywnych organizacji społecznych w kraju – Lietuvai pagrežinti draugija - podsumowała wyniki swojej ubiegłorocznej działalności, przedyskutowała plany  przedsięwzięć na rok bieżący oraz stan przygotowań do obchodów 20.lecia działalności, które odbędą się w czerwcu br.

Treść referatu prezesa Juozasa Dingelisa, wystąpienia i informacje prezesów oddziałów,  urozmaicone występem chóru „Aidas” oraz aktora  Tomasa Vaisiety były dowodem, iż społecznym wysiłkiem też można  wiele zrobić  w dzieło budowy obywatelskiego społeczeństwa i jego dobrobytu.

Na zdjęciu: pamiątkowe zdjęcie uczestników zebrania.