Dziś Fundacja „Vilniaus klodai” przekazała z prywatnych zbiorów na ręce kierowniczki działu formowania zasobów informacyjnych Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego Odety Pakalnienė w darze kilkanaście książek, na treść których składają się   dokumenty, oceny i analiza różnych wydarzeń historycznych związanych z Litwą jak to -  „1863 Litwa i Białoruś” Dawida Fainhauza, Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich. (19 lutego 1919 – 9 września 1920) Joanny Gierowskiej – Kałłaur, „Najnowsza historia polityczna Polski. 1864 – 1945” Władysława Pobóg – Malinowskiego, „Zesłańcy polscy w Imperium Rosyjskim w pierwszej połowie XIX wieku” Wiktorii Śliwowskiej, „Grabież i restytucja polskich dóbr kultury od czasów nowożytnych do współczesnych” pod redakcją Dariusza Matelskiego, „Wojna polsko – sowiecka 1939” Ryszarda Szawłowskiego,  „Dokumenty z dziejów polskiej polityki zagranicznej 1918 – 1939” i inne dzieła.

Wśród przekazanych zbiorów znalazły się też dwie książki  dotyczące życia i twórczości Józefa Mackiewicza – encyklopedyczne wydanie Grzegorza Eberhardta „Pisarz dla dorosłych. Opowieść o Józefie Mackiewiczu” oraz  „Ptasznik z Wilna. O Józefie Mackiewiczu” Kazimierza Boleckiego.

Zdaniem Odety Pakalnienė Biblioteka chętnie przyjmie z rąk krajowych i zagranicznych ofiarodawców również inne wydania historyczne, których nie ma w zbiorach Uniwersytetu Wileńskiego.

Na zdjęciu: Odeta Pakalnienė w trakcie przejmowania daru.